Sieć Ekspertów

Team Europe DirectPolscy eksperci i eksperki

Team Europe Direct to grupa ekspertek i ekspertów, będąca do dyspozycji tych z Państwa, którzy poszukują specjalistów z zakresu polityk Unii Europejskiej. Wezmą oni chętnie udział w zorganizowanych przez Państwa debatach i konferencjach, udzielą wywiadu lub też wystąpią w programie telewizyjnym czy radiowym.

Nasz zespół

Poznaj naszych ekspertów

Poznaj Ekspertki i Ekspertów Team Europe Direct!

Aleksandra Polak

Uniwersytet Warszawski, Fundacja Global.Lab. Czym zajmuję się w Team Europe?Europejską polityką równości płci, polityką społeczną, instytucjami UE i reformami instytucjonalnymi, teoriami integracji...

Andrzej Dycha

Doradca biznesowy, były ambasador Polski w krajach Afryki Zachodniej,były wiceminister gospodarki oraz rolnictwa Czym zajmuję się w Team Europe?Polityka handlowa UE, strategia...

Dr Adrian Chojan

Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego; Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, ekspert Polskiej...

dr Agnieszka Florczak

Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego Czym zajmuję się w Team Europe?Ochroną praw człowieka i polityką azylową. Czym jest dla mnie Europa?Zjednoczona Europa to dom...

dr Agnieszka Łada-Konefał

Wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt, do 2019 roku dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych Wiceprzewodnicząca...

dr Agnieszka Nitszke

Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją...

dr Aleksandra Borowicz

Adiunkt w Katedrze Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego; członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Czym...

dr Andrzej Dumała

Adiunkt dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Czym zajmuję się w Team Europe?Funkcjonowaniem systemu politycznego UE; procesami...

dr Anna Jaroń

Doktor prawa Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, w szczególności ochroną praw podstawowych UE i w szerszym kontekście europejskim systemem...

dr Bartłomiej E. Nowak

Prezes Grupy Uczelni Vistula Czym zajmuję się w Team Europe?Przyszłość i reformy Unii Europejskiej, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Europa w...

dr Bartłomiej Zapała

Dziennikarz i wykładowca, dyrektor AkademickiejSzkoły Podstawowej w Kielcach. Przewodniczący Rady Fundacji Futurefor Europe. Laureat Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Specjalizuje się w informowaniu i...

dr Beata Jurkowicz

Niemcoznawczyni, europeistka, edukatorka. W ramach międzynarodowego projektu „Europejskie ruchy antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od początków integracji europejskiej do dziś” prowadzi badania nad eurosceptycyzmem...

dr Błażej Choroś

Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Czym zajmuję się...

dr Ewa Szostak

Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe?Polityką gospodarczą, rynkiem pracy,...

dr Grzegorz Gil

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS w Lublinie. Czym zajmuję się w Team Europe?Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa; stosunki zewnętrzne UE; procesy...

Dr hab. Agnieszka Legucka

Wykładowczyni na Akademii Biznesu i Finansów Vistula, analityczka ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz zastępczyni Redaktora Naczelnego czasopisma „Sprawy...

dr hab. Anna Przybylska

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; Kierownik Centrum Deliberacji. Czym zajmuję się w Team Europe? Mechanizmami partycypacji obywatelskiej; dialogiem; deliberatywnymi konsultacjami społecznymi...

dr hab. Arkadiusz Domagała

Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Czym zajmuję się w Team Europe?Historią i teorią integracji europejskiej, Unią Gospodarczo-Walutową i euro. W ramach...

dr hab. Magdalena Rekść

Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” Czym zajmuję...

dr hab. Marcin Górski

Radca prawny. Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym PAN; członek Komisji Praw...

dr hab. Marcin Napiórkowski

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski Czym zajmuję się w Team Europe?Społecznymi wyobrażeniami nt. Unii Europejskiej, scenariuszami przyszłości dominującymi w wyobraźni zbiorowej. Czym...

dr hab. Marek Grela

Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; ambasador ad personam; były wiceminister spraw zagranicznych; Stały Przedstawiciel RP przy UE (2002-2006); dyrektor ds. transatlantyckich,...

dr hab. Marta Witkowska

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Z-ca Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Przegląd Europejski”; Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich....

dr hab. Michał Jamiołkowski

Adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Zbliżeniem kulturowym, różnicami kulturowymi oraz zacieraniem negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Ponadto,...

dr hab. Piotr Tosiek

Adiunkt w Katedrze Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?...

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Czym zajmuję się w Team Europe?Politykami europejskimi, szczególnie klimatyczno-energetyczną, strategią rozwoju i aktywizacją obywatelską...

dr hab. Tomasz Kubin prof. UŚ

Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląskiw Katowicach. Czym zajmuję się w Team Europe?System instytucjonalny UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, sprawydotyczące...

dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa

Sekretarz Naukowy (2007-13) Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie; Inicjatorka/koordynatorka projektów badawczych krajowych, międzynarodowych i UE na Politechnice Krakowskiej (1989-2004); Wykładowca Uniwersytetu USTO...

dr Izabela Skomerska

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Czym zajmuję się w Team Europe? Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim relacją między...

dr Jarosław Greser

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami związanymi z tworzeniem i wdrażaniem innowacji, w tym Sztucznej Inteligencji,...

dr Jerzy Plewa

Do stycznia 2020 Dyrektor Generalny w KE – Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Wcześniej Wiceminister Rolnictwa odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo...

dr Katarzyna Kasia

Prodziekanka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładowczyni historii filozofii, filozofii kultury i estetyki. Prowadzi zajęcia również w Akademii...

dr Krzysztof Biegun

Adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii i FinansówUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe?Finansami. Jestem ciekawy, czy opłaca...

dr Leszek Cybulski

Pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu; przez większość zawodowego życia pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe?Europejską strategią...

dr Małgorzata Bonikowska

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl), współtwórca ośrodka THINKTANK (www. think-tank.pl), nauczyciel akademicki (Uczelnia Vistula), komentator spraw międzynarodowych. Czym zajmuję się w Team...

dr Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w okresie od 2016 do 2021 r. W latach 2012-2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy...

dr Marta Czarnecka-Gallas

Ekspertka i koordynatorka wielu projektów europejskich, Sekretarz Generalna Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) w czasie prezydencji woj. pomorskiego w Organizacji w...

dr Marta Pachocka

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, Członek Zarządu Research Committee...

dr Paula Wiśniewska

Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, koordynator MA European Studies. Czym zajmuję się w Team Europe? W szczególności...

dr Paweł Sztarbowski

Adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Zastępca Dyrektora Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Warszawa. Czym zajmuję się w Team Europe?Obszarem mojego...

dr Rafał Kuligowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Team Europe, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pomysłodawca i inicjator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy...

dr Spasimir Domaradzki

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Stosunkami zewnętrznymi UE; stosunkami transatlantyckimi; prawami człowieka; rozszerzeniem UE; oddziaływaniem UE na państwa członkowskie...

dr Wojciech Warski

Przedsiębiorca, prezes firmy informatycznej Softex Data SA, w latach 2011-2019, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji i Rady Dialogu Społecznego oraz wice-prezes BCC, ekspert i...

Hanna Schudy

Dr nauk humanistycznych (filozofia) mgr ochrony środowiska (nauki biologiczne), studentka Interdyscyplinarnych studiów europejskich w Centrum Studiów Niemieckich im. W. Brandta na UniwersytecieWrocławskim....

Jan Klemt

Społecznik, Żołnierz rezerwy, Prezes Fundacji „Kuźnica” im. Hugona Kołłątaja, Dyrektor Generalny Zarządu Krajowego TowarzystwaInicjatyw Społecznych „ Nowy Świat”, Prezes Honorowy Związku Młodzieży...

Jan Truszczyński

Wykładowca w warszawskiej Uczelni Vistula. Były ambasador Polski przy UE (1996-2001), negocjator członkostwa Polski w UE (2001-2003), sekretarz stanu w MSZ (2005),...

Joanna Mytkowska

Dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe zajmuję się kulturą i edukacją. Czym jest dla...

lek. Tomasz Karauda

Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Klinice Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi. Lekarz oddziału COVID. W...

Ludwik Kotecki

Ekspert i konsultant w zakresie polityki gospodarczej: budżetowej, podatkowej, monetarnej. Makroekonomista. Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Były wiceminister finansów. Czym zajmuję się w...

Maciej Zakrocki

Dziennikarz. Przez 30 lat w TVP. Realizował programy telewizyjne w całym okresie negocjacji akcesyjnych i podczas kampanii referendalnej. Od 2008 roku przez...

Marek Pasztetnik

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy; Doradca Prezydenta Pracodawców RP; nauczyciel akademicki WSB we Wrocławiu. Czym zajmuję się w...

prof. dr hab.Anna Wyrozumska

Kierownik Katedry Europejskiego PrawaKonstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Brała udział m.in. w konferencji rzymskiejnegocjującej statut MiędzynarodowegoTrybunału Karnego, w pracach...

prof. zw. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe? Makroekonomią ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej;...

sędzia dr Tomasz Kałużny

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa. Czym zajmuję się w Team Europe?• wykładnia i interpretacja regulacji unijnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;...

Tobiasz Gajda

Doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Związany z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz...

Tomasz Cichocki

Ekspert w zakresie innowacyjności i współpracy nauki z biznesem. Facylitator procesów strategicznych. Czym zajmuję się w Team Europe?Kwestiami związanymi z polityką naukową...

Tomasz Dostatni

Dominikanin, Publicysta Czym zajmuję się w Team Europe?Dialog między religiami, wyznaniami i dialog społeczny. Kościoły, religie w Europie. Dialog z naszymi sąsiadami:...

Wiesław Różyński

Wójt Gminy Biłgoraj (od 2006 r.); Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (w latach 2004-2006); współzałożyciel i lider Lokalnej Grupy...

Team Europe w Liczbach

Nasze osiągnięcia

Stale zwiększa się liczba ekspertek i ekspertów wchodzących w skład sieci Team Europe Direct, ale też liczba uczestników organizowanych przez nas eventów!

0 +
Spotkań z ekspertami Europe Direct

Wzięliśmy udział w ponad 1000 spotkań z Wami

0
Lat Polski W Unii Europejskiej​

20 lat Polski w Unii Europejskiej

0 +
Ekspertów Team Europe Direct​

Ponad 60 ekspertów Team Europe Direct

0
Lat Olimpiady "Gwiezdny Krąg"

19 Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Gwiezdny Krąg

Bądź na bieżąco

Nasze publikacje

Nasze Eksperci i Ekspertki stale opracowują dla Was publikacje dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z EU

Prawo Unii Europejskiej

Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej" ma unikatowy charakter na polskim rynku wydawniczym. Napisało go 15 wybitnych Autorów i Autorek reprezentujących większość ośrodków...

Komisja Europejska Przedstawicielstwo W Polsce

ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa

Dorota Kuzawińska

Koord. sieci Team Europe Polska,
dorota.kuzwinska@ec.europa.eu

Telefon

+48 22 556 89 74  

Copyright © 2024 Team Europe Direct. All Rights Reserved.