dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,, podejmująca w pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego problematykę związaną z prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnieniami związanymi z prawem europejskim, szczególnie z kwestiami instytucjonalnymi; prawnomiędzynarodową podmiotowością Unii Europejskiej; ochroną praw podstawowych i w szerszym wymiarze europejskim systemem ochrony praw człowieka; jednolitym rynkiem
wewnętrznym; bezpieczeństwem oraz polityką zagraniczną UE.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to obszar bez jakichkolwiek granic.

W wolnym czasie?
Podróżuję, a zimą chętnie jeżdżę na nartach.

Szczecin i okolice
ewacinkiewicz@gmail.com

About Author

Rafał Kuligowski

Related Posts

Leave a Comment