dr hab. Marta Witkowska

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Z-ca Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Przegląd Europejski”; Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Kwestiami obywatelstwa europejskiego; procesami podejmowania decyzji w UE; europejskimi partiami politycznymi; prawem UE i jego stosowaniem; politykami i instytucjami UE.

Czym jest dla mnie Europa?

To szczególny kontynent, na którym mieszkam i którego państwa starają
się podjąć współpracę w celu wspólnego rozwiązywania problemów występujących w płaszczyznach społecznej, gospodarczej, politycznej
oraz w sferze bezpieczeństwa.


W wolnym czasie?
Angażuję się w popularyzację wiedzy podczas wykładów otwartych
i na dialogach obywatelskich oraz podczas spotkań z młodzieżą.

Warszawa i okolice
m.witkowska@uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Z-ca Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Przegląd Europejski”; Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Kwestiami obywatelstwa europejskiego; procesami podejmowania decyzji w UE; europejskimi partiami politycznymi; prawem UE i jego stosowaniem; politykami i instytucjami UE.

Czym jest dla mnie Europa?

To szczególny kontynent, na którym mieszkam i którego państwa starają
się podjąć współpracę w celu wspólnego rozwiązywania problemów występujących w płaszczyznach społecznej, gospodarczej, politycznej
oraz w sferze bezpieczeństwa.


W wolnym czasie?
Angażuję się w popularyzację wiedzy podczas wykładów otwartych
i na dialogach obywatelskich oraz podczas spotkań z młodzieżą.

Warszawa i okolice
m.witkowska@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *