prof. zw. dr hab. Artur Nowak-Far

Instytut Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Czym zajmuję się w Team Europe?
Prawo finansowe Unii Europejskiej, legislacja UE, prawo UE dotyczące jakości wyrobów, w tym prawo żywnościowe.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie wspólnota dziejów, stylów myślenia i działania.

W wolnym czasie?

W wolnym czasie zajmuję się sportem i folklorem muzycznym.

Warszawa i okolice
anowfar@gmail.com

About Author

Rafał Kuligowski

Related Posts

Leave a Comment