dr hab. Michał Jamiołkowski

Adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zbliżeniem kulturowym, różnicami kulturowymi oraz zacieraniem negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Ponadto, jako wieloletni kierownik rozmaitych projektów proeuropejskich, uwrażliwianiem młodzieży, studentek i studentów na szeroko rozumianą problematykę idei wspólnotowości w szerszym kontekście uwarunkowań oraz przemian społeczno-historycznych.

Czym jest dla mnie Europa?
Wspólnym domem wzajemnie przenikających się wartości, otwartym
dla wszystkich.


W wolnym czasie?
Podróżuję i staram się chociaż bywać w teatrze, pozostającym od lat moją wielką pasją.

Warszawa i okolice
m.jamiolkowski@uw.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zbliżeniem kulturowym, różnicami kulturowymi oraz zacieraniem negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Ponadto, jako wieloletni kierownik rozmaitych projektów proeuropejskich, uwrażliwianiem młodzieży, studentek i studentów na szeroko rozumianą problematykę idei wspólnotowości w szerszym kontekście uwarunkowań oraz przemian społeczno-historycznych.

Czym jest dla mnie Europa?
Wspólnym domem wzajemnie przenikających się wartości, otwartym
dla wszystkich.


W wolnym czasie?
Podróżuję i staram się chociaż bywać w teatrze, pozostającym od lat moją wielką pasją.

Warszawa i okolice
m.jamiolkowski@uw.edu.pl

101 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *