dr Grzegorz Gil

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS w Lublinie.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa; stosunki zewnętrzne UE; procesy budowania i transformacji nowożytnych państw europejskich; Brexit; debaty oksfordzkie w tematyce europejskiej.


Czym jest dla mnie Europa?
Europa to niedokończona przygoda, którą staramy się zrozumieć
lub domknąć. Tymczasem ona pulsuje niczym kosmos, rozszerza
się i kurczy zarazem.


W wolnym czasie?
Uprawiam rodzinną turystykę aktywną, spoglądając w mapy alternatywne, okazjonalnie majsterkuję.

Lubelszczyzna
greg.gil@umcs.pl

About Author

Rafał Kuligowski

Related Posts

Leave a Comment