dr Marta Pachocka

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, Członek Zarządu Research Committee RC46 „Migration
and Citizenship” w IPSA, Członek Zarządu PECSA.


Czym zajmuję się w Team Europe?
W Team Europe staram się angażować na różnych polach naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie. Moje obszary zainteresowań to m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie i Unii Europejskiej oraz ich konsekwencje, Europa i UE wobec migracji międzynarodowych, polityka migracyjna i azylowa UE, polityka integracyjna UE, UE w stosunkach międzynarodowych, migracje przymusowe oraz gospodarka europejska.

Czym jest dla mnie Europa?

Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku
dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych
dalej „Traktatami”)”. (Art. 18, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej).

W wolnym czasie?
Literatura, sport, bliscy.

Warszawa i okolice
marta.pachocka@gmail.com

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, Członek Zarządu Research Committee RC46 „Migration
and Citizenship” w IPSA, Członek Zarządu PECSA.


Czym zajmuję się w Team Europe?
W Team Europe staram się angażować na różnych polach naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie. Moje obszary zainteresowań to m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie i Unii Europejskiej oraz ich konsekwencje, Europa i UE wobec migracji międzynarodowych, polityka migracyjna i azylowa UE, polityka integracyjna UE, UE w stosunkach międzynarodowych, migracje przymusowe oraz gospodarka europejska.

Czym jest dla mnie Europa?

Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku
dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych
dalej „Traktatami”)”. (Art. 18, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej).

W wolnym czasie?
Literatura, sport, bliscy.

Warszawa i okolice
marta.pachocka@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *