dr Bartłomiej Zapała

Dziennikarz i wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wiceprezes Stowarzyszenia Rozprawy o Europie. Specjalizuje się w informowaniu i komentowaniu procesu integracji europejskiej i wpływu, jaki UE wywiera na codzienne życie mieszkańców. Nagrodzony za swoją pracę przez Parlament Europejski w 2014 roku Europejską Nagrodą Obywatelską.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Sposobami, jakimi Unia Europejska próbuje komunikować swoją działalność mieszkańcom, dialogiem społecznym i kampaniami informacyjnymi dotyczącymi spraw europejskich; dyskusją o przyszłości Europy i próbami demokratyzowania integracji, a także regułami dotyczącymi funkcjonowania mediów (tradycyjnych i społecznościowych).


Czym jest dla mnie Europa?
Europa to My. Mieszkańcy kontynentu bez względu na oddalenie od administracyjnego centrum, gotowi do mierzenia się z najtrudniejszymi wyzwaniami, świadomi własnej wartości, ale i otwarci na poszukiwania i dokonania innych.

W wolnym czasie?
Podróżuję w poszukiwaniu pięknych krajobrazów i ciekawych doznań muzycznych, oddaję się pasji kolekcjonowania książek.

Kielce i województwo świętokrzyskie
bzapala@gmail.com

About Author

Rafał Kuligowski

Related Posts

Leave a Comment