dr hab. Magdalena Rekść

Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”

Czym zajmuję się w Team Europe?

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Bałkanów Zachodnich, ich problemów wewnętrznych oraz uwarunkowań geopolitycznych. Szczególną uwagę poświęcam kwestiom pamięci
i tożsamości zbiorowych, a w ostatnich latach również problemowi kryzysu migracyjnego.

Czym jest dla mnie Europa?

Europa to dla mnie symbol różnorodności, tolerancji, stabilności, swobody podróżowania 

W wolnym czasie?

Literatura faktu, literatura bałkańska, podróże poza utartymi szlakami.

Łódź

Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”

Czym zajmuję się w Team Europe?

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Bałkanów Zachodnich, ich problemów wewnętrznych oraz uwarunkowań geopolitycznych. Szczególną uwagę poświęcam kwestiom pamięci
i tożsamości zbiorowych, a w ostatnich latach również problemowi kryzysu migracyjnego.

Czym jest dla mnie Europa?

Europa to dla mnie symbol różnorodności, tolerancji, stabilności, swobody podróżowania 

W wolnym czasie?

Literatura faktu, literatura bałkańska, podróże poza utartymi szlakami.

Łódź