Tomasz Dostatni

Dominikanin, Publicysta


Czym zajmuję się w Team Europe?
Dialog między religiami, wyznaniami i dialog społeczny. Kościoły, religie
w Europie. Dialog z naszymi sąsiadami: Niemcami, Czechami, Słowakami, Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, Rosjanami. Dialog poprzez kulturę,
sztukę, religie.


Czym jest dla mnie Europa?
Domem.

W wolnym czasie?
Czytam, piszę, wędruję, także duchowo.

Polska, Szczecin, Europa
dostatni@ceti.pl

About Author

Rafał Kuligowski

Related Posts

Leave a Comment