Hanna Schudy

Dr nauk humanistycznych (filozofia) mgr ochrony środowiska (nauki biologiczne), studentka Interdyscyplinarnych studiów europejskich
w Centrum Studiów Niemieckich im. W. Brandta na Uniwersytecie
Wrocławskim.

Czym zajmuję się w Team Europe?

Tematyką polityki klimatycznej z uwzględnieniemkultury i stylu życia. Szczególnie interesuje mnie program Nowy Europejski Bauhaus i jego rola w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Przyglądam się konfliktom wokół dekarbonizacji regionów uzależnionych od wydobycia i spalania
paliw kopalnych w Polsce i w Niemczech, zastanawiam się nad możliwościami transformacji z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Badam odpowiedzialność międzypokoleniową w obliczu szeroko pojętego kryzysu.

Czym jest dla mnie Europa?

Europa to odpowiedzialność za przyszłość
i przeszłość. To miejsce, ale też wartość, która
jak każda wartość jest pożądana, ale też
wymagająca.

W wolnym czasie?

Buszuję po Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, poluję na spektakle teatralne i debaty, szukam połączeń kolejowych i ląduję najczęściej
w górach albo w ruinach.

Wrocław, Dolny Śląsk, Wielkopolska
hanaschudy@gmail.com

Dr nauk humanistycznych (filozofia) mgr ochrony środowiska (nauki biologiczne), studentka Interdyscyplinarnych studiów europejskich
w Centrum Studiów Niemieckich im. W. Brandta na Uniwersytecie
Wrocławskim.

Czym zajmuję się w Team Europe?

Tematyką polityki klimatycznej z uwzględnieniemkultury i stylu życia. Szczególnie interesuje mnie program Nowy Europejski Bauhaus i jego rola w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Przyglądam się konfliktom wokół dekarbonizacji regionów uzależnionych od wydobycia i spalania
paliw kopalnych w Polsce i w Niemczech, zastanawiam się nad możliwościami transformacji z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Badam odpowiedzialność międzypokoleniową w obliczu szeroko pojętego kryzysu.

Czym jest dla mnie Europa?

Europa to odpowiedzialność za przyszłość
i przeszłość. To miejsce, ale też wartość, która
jak każda wartość jest pożądana, ale też
wymagająca.

W wolnym czasie?

Buszuję po Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, poluję na spektakle teatralne i debaty, szukam połączeń kolejowych i ląduję najczęściej
w górach albo w ruinach.

Wrocław, Dolny Śląsk, Wielkopolska
hanaschudy@gmail.com