dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka

Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego; badaczka wizytująca w Europejskim Centrum Socjologii i Nauk Politycznych
na Sorbonie oraz wykładowczyni na paryskim Uniwersytecie Panthéon-Assas. W przeszłości m.in. Jean Monnet Fellow w European University Institute we Florencji, kierowniczka Programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.


Czym zajmuję się w Team Europe?

Instytucjami i prawem UE; funkcjonowaniem demokracji w Unii, w tym szczególnie rolą parlamentów narodowych, partycypacją obywatelską
oraz przejrzystością podejmowania decyzji w systemie politycznym UE; Europeizacją administracji publicznej oraz społeczeństwa obywatelskiego; reformą instytucjonalną i gospodarczą Unii w kontekście Konferencji
w sprawie przyszłości Europy.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie domem: w ciągu ostatnich piętnastu lat mieszkałam
i pracowałam w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Polsce, Czechach
i we Włoszech, a obecnie we Francji. Europa jest też moim stylem życia opartym na dialogu, różnorodności i tolerancji dla odmienności.

W wolnym czasie?
Podróżuję, tańczę, jeżdżę na rowerze, nartach i pływam. Czasem uciekam na leśne spacery z moją goldenką Sieną.

Paryż, Wrocław
kboronska@hotmail.com

Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego; badaczka wizytująca w Europejskim Centrum Socjologii i Nauk Politycznych
na Sorbonie oraz wykładowczyni na paryskim Uniwersytecie Panthéon-Assas. W przeszłości m.in. Jean Monnet Fellow w European University Institute we Florencji, kierowniczka Programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.


Czym zajmuję się w Team Europe?

Instytucjami i prawem UE; funkcjonowaniem demokracji w Unii, w tym szczególnie rolą parlamentów narodowych, partycypacją obywatelską
oraz przejrzystością podejmowania decyzji w systemie politycznym UE; Europeizacją administracji publicznej oraz społeczeństwa obywatelskiego; reformą instytucjonalną i gospodarczą Unii w kontekście Konferencji
w sprawie przyszłości Europy.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie domem: w ciągu ostatnich piętnastu lat mieszkałam
i pracowałam w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Polsce, Czechach
i we Włoszech, a obecnie we Francji. Europa jest też moim stylem życia opartym na dialogu, różnorodności i tolerancji dla odmienności.

W wolnym czasie?
Podróżuję, tańczę, jeżdżę na rowerze, nartach i pływam. Czasem uciekam na leśne spacery z moją goldenką Sieną.

Paryż, Wrocław
kboronska@hotmail.com