dr Izabela Skomerska

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat.

Czym zajmuję się w Team Europe?

Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim relacją między prawem europejskim, a prawem krajowym oraz między prawem międzynarodowym, a prawem europejskim, kwestiami ustrojowymi
i instytucjonalnymi, obywatelstwem UE, statusem prawnym jednostki
w prawie UE, polityką azylową i imigracyjną Unii Europejskiej.

Czym jest dla mnie Europa?

“Europa” jest dla mnie wspólnotą, w której
osoby pochodzące z różnych kultur i tradycji
mogą budować bezpieczną przyszłość.

W wolnym czasie?

Zajmuję się ogrodem i rękodziełem.

Łódź i okolice

iskomerska@wpia.uni.lodz.pl

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat.

Czym zajmuję się w Team Europe?

Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim relacją między prawem europejskim, a prawem krajowym oraz między prawem międzynarodowym, a prawem europejskim, kwestiami ustrojowymi
i instytucjonalnymi, obywatelstwem UE, statusem prawnym jednostki
w prawie UE, polityką azylową i imigracyjną Unii Europejskiej.

Czym jest dla mnie Europa?

“Europa” jest dla mnie wspólnotą, w której
osoby pochodzące z różnych kultur i tradycji
mogą budować bezpieczną przyszłość.

W wolnym czasie?

Zajmuję się ogrodem i rękodziełem.

Łódź i okolice

iskomerska@wpia.uni.lodz.pl