dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa

Sekretarz Naukowy (2007-13) Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie; Inicjatorka/koordynatorka projektów badawczych krajowych, międzynarodowych i UE na Politechnice Krakowskiej (1989-2004); Wykładowca Uniwersytetu USTO (1985-88), Oran/Algeria.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką miejską na szczeblu lokalnym i UE; europejskimi standardami, lokalną demokracją partycypacyjną, zrównoważonym rozwojem oraz budowaniem spójności społecznej, gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej w strategicznym, zintegrowanym planowaniu i zarządzaniu długoterminowym rozwojem miasta; ekologią miasta.


Czym jest dla mnie Europa?
Marzeniem o europeizacji planowania polskich miast i stosowaniu zasady UE: „rozwój oparty na wiedzy”.


W wolnym czasie?
Słucham muzyki poważnej.

Kraków i okolice
ehh@irm.krakow.pl
ewa.heczko.hylowa@gmail.com

Sekretarz Naukowy (2007-13) Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie; Inicjatorka/koordynatorka projektów badawczych krajowych, międzynarodowych i UE na Politechnice Krakowskiej (1989-2004); Wykładowca Uniwersytetu USTO (1985-88), Oran/Algeria.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką miejską na szczeblu lokalnym i UE; europejskimi standardami, lokalną demokracją partycypacyjną, zrównoważonym rozwojem oraz budowaniem spójności społecznej, gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej w strategicznym, zintegrowanym planowaniu i zarządzaniu długoterminowym rozwojem miasta; ekologią miasta.


Czym jest dla mnie Europa?
Marzeniem o europeizacji planowania polskich miast i stosowaniu zasady UE: „rozwój oparty na wiedzy”.


W wolnym czasie?
Słucham muzyki poważnej.

Kraków i okolice
ehh@irm.krakow.pl
ewa.heczko.hylowa@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *