dr Marta Czarnecka-Gallas

Ekspertka i koordynatorka wielu projektów europejskich, Sekretarz Generalna Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) w czasie prezydencji woj. pomorskiego w Organizacji w latach 2020-2021.


Czym zajmuję się w Team Europe?
W TE zajmuję się głównie polityką makroregionalną, strategiami makroregionalnymi UE, a w szczególności Strategią dla Regionu Morza Bałtyckiego, w ramach której służę szeroko zakrojoną ekspertyzą
w zakresie realizowania projektów międzynarodowych. Ponadto, ważnym obszarem mojej działalności jest współpraca młodzieżowa i organizacji pozarządowych (szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego)
oraz aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego.


Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie najlepsze miejsce do życia, a poprzez wartości, które reprezentuje, ciągła inspiracja do rozwoju jako aktywny obywatel.

W wolnym czasie?
Uwielbiam podróże poza utartymi szlakami, najlepiej z plecakiem i przez góry; a kiedy nie mogę wyjechać dalej – nadal odkrywam różne zakamarki Trójmiasta.

Gdańsk i okolice
marta.cz@interia.eu

Ekspertka i koordynatorka wielu projektów europejskich, Sekretarz Generalna Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) w czasie prezydencji woj. pomorskiego w Organizacji w latach 2020-2021.


Czym zajmuję się w Team Europe?
W TE zajmuję się głównie polityką makroregionalną, strategiami makroregionalnymi UE, a w szczególności Strategią dla Regionu Morza Bałtyckiego, w ramach której służę szeroko zakrojoną ekspertyzą
w zakresie realizowania projektów międzynarodowych. Ponadto, ważnym obszarem mojej działalności jest współpraca młodzieżowa i organizacji pozarządowych (szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego)
oraz aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego.


Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie najlepsze miejsce do życia, a poprzez wartości, które reprezentuje, ciągła inspiracja do rozwoju jako aktywny obywatel.

W wolnym czasie?
Uwielbiam podróże poza utartymi szlakami, najlepiej z plecakiem i przez góry; a kiedy nie mogę wyjechać dalej – nadal odkrywam różne zakamarki Trójmiasta.

Gdańsk i okolice
marta.cz@interia.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *