dr hab. Małgorzata Molęda–Zdziech, prof. SGH

Socjolożka i politolożka. Kieruje Katedrą Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 2017-2020 dyrektorka zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk – Biuro PolSCA PAN w Brukseli. Odznaczona francuskim Orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Académiques). W 2021 roku powołana na pełnomocnika Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Naukowo i badawczo zajmuję się działaniem grup interesu, lobbingiem
na forum krajowym i Unii Europejskiej oraz wpływem mediów na różne sfery życia publicznego (mediatyzacja). Interesują mnie wszelkie społeczne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu, a także zwalczanie mowy nienawiści, ochrona europejskiego stylu życia i program ramowy Horyzont Europa.


Czym jest dla mnie Europa?
Europa to ludzie, relacje, wartości, emocje i wspólne działania.

W wolnym czasie?
Ulubiona forma spędzania wolnego czasu to teatr, a poza tym obserwuję ludzi i staram się codziennie pielęgnować swój wrodzony optymizm.


Warszawa i okolice
malgorzatamoleda-zdziech@wp.pl

Socjolożka i politolożka. Kieruje Katedrą Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 2017-2020 dyrektorka zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk – Biuro PolSCA PAN w Brukseli. Odznaczona francuskim Orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Académiques). W 2021 roku powołana na pełnomocnika Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Naukowo i badawczo zajmuję się działaniem grup interesu, lobbingiem
na forum krajowym i Unii Europejskiej oraz wpływem mediów na różne sfery życia publicznego (mediatyzacja). Interesują mnie wszelkie społeczne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu, a także zwalczanie mowy nienawiści, ochrona europejskiego stylu życia i program ramowy Horyzont Europa.


Czym jest dla mnie Europa?
Europa to ludzie, relacje, wartości, emocje i wspólne działania.

W wolnym czasie?
Ulubiona forma spędzania wolnego czasu to teatr, a poza tym obserwuję ludzi i staram się codziennie pielęgnować swój wrodzony optymizm.


Warszawa i okolice
malgorzatamoleda-zdziech@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *