dr hab. Tomasz Kubin prof. UŚ

Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
w Katowicach.


Czym zajmuję się w Team Europe?
System instytucjonalny UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, sprawy
dotyczące członkostwa Polski w UE, polityka zagraniczna i bezpieczeń-
stwa UE, stosunki zewnętrzne UE i rozszerzenie UE, historia integracji
europejskiej.


Czym jest dla mnie Europa?
Miejscem narodzin i rozwoju ludzi i idei, które wywarły największy wpływ
na losy świata. W znaczeniu zarówno i pozytywnym, jak i negatywnym…


W wolnym czasie?
Czytam, oglądam filmy, czasami coś piszę.


Województwo śląskie, ale w razie potrzeby i możliwości także inne miejsca w Polsce.
tomasz.kubin@us.edu.pl

Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
w Katowicach.


Czym zajmuję się w Team Europe?
System instytucjonalny UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, sprawy
dotyczące członkostwa Polski w UE, polityka zagraniczna i bezpieczeń-
stwa UE, stosunki zewnętrzne UE i rozszerzenie UE, historia integracji
europejskiej.


Czym jest dla mnie Europa?
Miejscem narodzin i rozwoju ludzi i idei, które wywarły największy wpływ
na losy świata. W znaczeniu zarówno i pozytywnym, jak i negatywnym…


W wolnym czasie?
Czytam, oglądam filmy, czasami coś piszę.


Województwo śląskie, ale w razie potrzeby i możliwości także inne miejsca w Polsce.
tomasz.kubin@us.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *