dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Instytucjami Unii Europejskiej, prawem UE, procesami koordynacji polityki europejskiej na poziomie krajowym, równością kobiet i mężczyzn w UE, zarządzaniem konfliktami w Unii Europejskiej, młodzieżą w UE, wartościami UE, procesami modernizacyjnymi w UE, Partnerstwem Wschodnim, pozycją międzynarodową UE.


Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie stylem życia – opartym na przekonaniu, że pokój, poszanowanie praw człowieka, deliberacja i uzgadnianie, orientacja
na dążenie do szczęścia jednostki mają sens, a zrównoważony rozwój jest ważniejszy niż bezwzględna eksploatacja zasobów, nawet w imię doraźnych korzyści ekonomicznych. Europa jest dla mnie obszarem realizacji zasady solidarności i najlepszym środowiskiem zaspokajania potrzeb indywidualnych i społecznych.

W wolnym czasie?
Czytam, jeżdżę na nartach, chodzę do opery, oglądam filmy, słucham muzyki poważnej (a czasem i niepoważnej), rozmawiam z inspirującymi ludźmi (szczególnie lubię rozmowy o świecie z moim dociekliwym synkiem).

Warszawa, Luksemburg
r.mienkowska@uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Instytucjami Unii Europejskiej, prawem UE, procesami koordynacji polityki europejskiej na poziomie krajowym, równością kobiet i mężczyzn w UE, zarządzaniem konfliktami w Unii Europejskiej, młodzieżą w UE, wartościami UE, procesami modernizacyjnymi w UE, Partnerstwem Wschodnim, pozycją międzynarodową UE.


Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie stylem życia – opartym na przekonaniu, że pokój, poszanowanie praw człowieka, deliberacja i uzgadnianie, orientacja
na dążenie do szczęścia jednostki mają sens, a zrównoważony rozwój jest ważniejszy niż bezwzględna eksploatacja zasobów, nawet w imię doraźnych korzyści ekonomicznych. Europa jest dla mnie obszarem realizacji zasady solidarności i najlepszym środowiskiem zaspokajania potrzeb indywidualnych i społecznych.

W wolnym czasie?
Czytam, jeżdżę na nartach, chodzę do opery, oglądam filmy, słucham muzyki poważnej (a czasem i niepoważnej), rozmawiam z inspirującymi ludźmi (szczególnie lubię rozmowy o świecie z moim dociekliwym synkiem).

Warszawa, Luksemburg
r.mienkowska@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *