prof. dr hab.Anna Wyrozumska

Kierownik Katedry Europejskiego Prawa
Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Brała udział m.in. w konferencji rzymskiej
negocjującej statut Międzynarodowego
Trybunału Karnego, w pracach komitetów prawnych Rady Europy, VI Komitetu ZO ONZ, Komitetu ad hoc ds. immunitetu państwa. W latach 2010-2018 członkini Rady Legislacyjnej.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim stosowaniem prawa UE
w prawie krajowym, systemem ochrony prawnej, Kartą Praw Podstawowych, reformą
instytucjonalną.

Czym jest dla mnie Europa?
Moim miejscem na Ziemi.

W wolnym czasie?
Wędruję, czytam, spotykam się z przyjaciółmi.

Łódź

awyrozumska@wpia.uni.lodz.pl

Kierownik Katedry Europejskiego Prawa
Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Brała udział m.in. w konferencji rzymskiej
negocjującej statut Międzynarodowego
Trybunału Karnego, w pracach komitetów prawnych Rady Europy, VI Komitetu ZO ONZ, Komitetu ad hoc ds. immunitetu państwa. W latach 2010-2018 członkini Rady Legislacyjnej.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim stosowaniem prawa UE
w prawie krajowym, systemem ochrony prawnej, Kartą Praw Podstawowych, reformą
instytucjonalną.

Czym jest dla mnie Europa?
Moim miejscem na Ziemi.

W wolnym czasie?
Wędruję, czytam, spotykam się z przyjaciółmi.

Łódź

awyrozumska@wpia.uni.lodz.pl