dr Jarosław Greser

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.


Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnieniami związanymi z tworzeniem i wdrażaniem innowacji, w szczególności w branży nowych technologii; współpracą nauki z biznesem przy komercjalizacji wiedzy oraz regulacjami dotyczącymi nowych technologii, szczególni ochroną danych osobowych.


Czym jest dla mnie Europa?
To wspólna przestrzeń przyjazna dla wszystkich.

W wolnym czasie?
Podróżuję głównie do Azji, czytam książki i chodzę po górach.


Poznań i okolice, Warszawa
j.greser@greser.pl

About Author

Rafał Kuligowski

Related Posts

Leave a Comment