dr Agnieszka Łada-Konefał

Wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt, do 2019 roku dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i członek wielu polsko-niemieckich gremiów i sieci

Czym zajmuję się w Team Europe?
Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska i niemiecka polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.


Czym jest dla mnie Europa?
Kontynent wspaniałych podobieństw i różnic, Wspólnota, którą warto rozwijać

W wolnym czasie?
rower, narty, społeczne zaangażowanie w liczne polsko-niemieckie sieci

Warszawa i okolice
lada@dpi-da.de

Wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt, do 2019 roku dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i członek wielu polsko-niemieckich gremiów i sieci

Czym zajmuję się w Team Europe?
Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska i niemiecka polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.


Czym jest dla mnie Europa?
Kontynent wspaniałych podobieństw i różnic, Wspólnota, którą warto rozwijać

W wolnym czasie?
rower, narty, społeczne zaangażowanie w liczne polsko-niemieckie sieci

Warszawa i okolice
lada@dpi-da.de