dr Bartłomiej Zapała

Dziennikarz i wykładowca, dyrektor AkademickiejSzkoły Podstawowej w Kielcach. Przewodniczący Rady Fundacji Futurefor Europe. Laureat Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Specjalizuje się w informowaniu i komentowaniu procesu integracjieuropejskiej i wpływu, jaki UE wywiera na codzienne życie mieszkańców. Czym zajmuję się w Team Europe?Sposobami, jakimi Unia Europejska próbuje komunikować swoją działalność mieszkańcom, dialogiem społecznym i kampaniami informacyjnymi dotyczącymi spraw […]

Maciej Zakrocki

Dziennikarz. Przez 30 lat w TVP. Realizował programy telewizyjne w całym okresie negocjacji akcesyjnych i podczas kampanii referendalnej. Od 2008 roku przez blisko 10 lat był autorem i prowadzącym programy z cyklu „Debata po europejsku”, realizowane w studiach telewizyjnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli. Od połowy czerwca 2014 roku współpracuje z radiem TOK FM. […]

prof. dr hab.Anna Wyrozumska

Kierownik Katedry Europejskiego PrawaKonstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Brała udział m.in. w konferencji rzymskiejnegocjującej statut MiędzynarodowegoTrybunału Karnego, w pracach komitetów prawnych Rady Europy, VI Komitetu ZO ONZ, Komitetu ad hoc ds. immunitetu państwa. W latach 2010-2018 członkini Rady Legislacyjnej. Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim stosowaniem prawa UE […]

dr hab. Marta Witkowska

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Z-ca Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Przegląd Europejski”; Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Czym zajmuję się w Team Europe?Kwestiami obywatelstwa europejskiego; procesami podejmowania decyzji w UE; europejskimi partiami politycznymi; prawem UE i jego stosowaniem; politykami i instytucjami UE. Czym jest dla mnie Europa? To szczególny kontynent, […]

dr Paula Wiśniewska

Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, koordynator MA European Studies. Czym zajmuję się w Team Europe? W szczególności interesuję się funkcjonowaniem partii politycznych na poziomie europejskim oraz grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim. Analizuję także procesy decyzyjne zachodzące w systemie politycznym Unii Europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Wspólnotą ludzi zjednoczonych w różnorodności. […]

prof. zw. dr hab. Janusz Węc

Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją europejską; ustrojem UE; reformami traktatowymi; wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony UE; instytucjonalizacją procesów integracyjnych na świecie, a także stosunkami polsko-niemieckimi. Czym jest dla mnie Europa?Niewątpliwie jednym […]

dr Wojciech Warski

Przedsiębiorca, prezes firmy informatycznej Softex Data SA, w latach 2011-2019, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji i Rady Dialogu Społecznego oraz wice-prezes BCC, ekspert i komentator spraw społeczno-gospodarczych. Czym zajmuję się w Team Europe?Swoja uwagę poświęcam przede wszystkim zagadnieniom gospodarczym, w tym dotyczącym sektora MŚP, warunków zatrudniania, umów o wolnym handlu. Moje kompetencje sięgają też spraw związanych z […]

Jan Truszczyński

Wykładowca w warszawskiej Uczelni Vistula. Były ambasador Polski przy UE (1996-2001), negocjator członkostwa Polski w UE (2001-2003), sekretarz stanu w MSZ (2005), dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej (2010-2014). Czym zajmuję się w Team Europe?Szczególnie bliska jest mi tematyka procesów kształtowania decyzji i funkcjonowania instytucji UE, problematyka jednolitego rynku, działania Unii w […]