Category Archives: Członkowie Team Europe

dr Bartłomiej Zapała

Dziennikarz i wykładowca, dyrektor AkademickiejSzkoły Podstawowej w Kielcach. Przewodniczący Rady Fundacji Futurefor Europe. Laureat Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Specjalizuje się w informowaniu i komentowaniu procesu integracjieuropejskiej i wpływu, jaki UE wywiera na codzienne...

Maciej Zakrocki

Dziennikarz. Przez 30 lat w TVP. Realizował programy telewizyjne w całym okresie negocjacji akcesyjnych i podczas kampanii referendalnej. Od 2008 roku przez blisko 10 lat był autorem i prowadzącym programy z cyklu...

prof. dr hab.Anna Wyrozumska

Kierownik Katedry Europejskiego PrawaKonstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Brała udział m.in. w konferencji rzymskiejnegocjującej statut MiędzynarodowegoTrybunału Karnego, w pracach komitetów prawnych Rady Europy, VI Komitetu ZO ONZ, Komitetu ad...

dr hab. Marta Witkowska

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Z-ca Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Przegląd Europejski”; Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Czym zajmuję się w Team Europe?Kwestiami obywatelstwa europejskiego; procesami podejmowania...

dr Paula Wiśniewska

Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, koordynator MA European Studies. Czym zajmuję się w Team Europe? W szczególności interesuję się funkcjonowaniem partii politycznych na poziomie europejskim oraz grupami...

prof. zw. dr hab. Janusz Węc

Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją europejską; ustrojem UE; reformami traktatowymi; wspólną polityką zagraniczną i...

dr Wojciech Warski

Przedsiębiorca, prezes firmy informatycznej Softex Data SA, w latach 2011-2019, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji i Rady Dialogu Społecznego oraz wice-prezes BCC, ekspert i komentator spraw społeczno-gospodarczych. Czym zajmuję się w Team Europe?Swoja uwagę...

Jan Truszczyński

Wykładowca w warszawskiej Uczelni Vistula. Były ambasador Polski przy UE (1996-2001), negocjator członkostwa Polski w UE (2001-2003), sekretarz stanu w MSZ (2005), dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej (2010-2014)....