List Otwarty do Premiera RP

Szanowny Panie Premierze,

My, doświadczeni praktycy wielu specjalizacji, działający w ramach sieci eksperckiej „Team Europe”’, odbieramy z rosnącym niepokojem opinie i rozstrzygnięcia wokół polskiego i węgierskiego weta do 7-letnich ram finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy Gospodarki.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej traktujemy jako historycznie unikatową szansę na bezpieczne i trwałe zakotwiczenie naszego kraju wśród przyjaznych, dobrze zorganizowanych i demokratycznie rządzonych państw Europy. Nie wolno tej szansy bezzasadnie narażać. Nieuniknione rozbieżności interesów tych państw należy rozstrzygać na drodze negocjacyjnej, na podstawie zasad równości i praworządności, które są fundamentem Unii. W skrajnych przypadkach spory mogą być rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości UE w procedurach przewidzianych w Traktatach.

Publicznie ogłoszone, planowane przez polski rząd decyzje w sprawie weta spowodują w naszej ocenie znaczące straty gospodarcze, społeczne i kulturowe. Są też nieakceptowalnym zagrożeniem dla polskiej racji stanu w długim okresie. Tej taktyce postępowania towarzyszy nierzetelna argumentacja, a decyzje podejmowane są wyraźnie pod wpływem tendencyjnych lub dezinformujących treści. W skrajnym przypadku twierdzi się, że rozporządzenie w sprawie zasady warunkowości, łączącej wypłaty z praworządnością, naruszać ma suwerenność Polski. A przecież Polska przystąpiła do Unii i powierzyła jej stosowne decyzje właśnie na podstawie woli suwerena, wyrażonej w referendum, którego wynik jest wiążący dla wszystkich władz Rzeczpospolitej. Pacta servanda sunt! Przestrzeganie praworządności, która jest w Unii Europejskiej sprecyzowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, jest obowiązkiem państw członkowskich, jest przesłanką członkostwa nie tylko w Unii, lecz również w Radzie Europy i Sojuszu Północnoatlantyckim.

Korzyści z członkostwa w UE są znacznie większe niż tylko kwestie finansowe. Polska polega na Unii jako sieci współzależności, która oparta jest na wspólnie tworzonych instytucjach i daje nam szanse rozwojowe, bezpieczeństwo prawne i wpływ na bezpieczeństwo fizyczne. Weto skutkowałoby realizacją dążeń niektórych państw „starej Unii” do ściślejszej integracji państw w ramach strefy euro, którym uprzednie polskie rządy skutecznie się przeciwstawiały. W obecnej sytuacji koncepcja taka zostałaby wykonana polskimi rękoma. Nastąpiłaby nieunikniona marginalizacja Polski w Unii Europejskiej i dryf do roli „państwa mniejszej prędkości”.

Trzymanie się kurczowe ogłoszonej taktyki i wetowanie perspektywy budżetowej UE i Funduszu Odbudowy byłoby też równoznaczne z „pełzającym” usuwaniem Polski z Unii, aż do skrywanego Polexitu włącznie. Na to nie ma zgody ponad 80% polskich obywateli!

Panie Premierze!  Apelujemy o zmianę stanowiska rządu.

prof. dr hab. Jan Barcz

dr Wojciech Warski

dr Joanna Orzechowska-Wacławska

dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene

prof. nadz. dr hab. Leszek Kwieciński

dr Małgorzata Bonikowska

Piotr Maciej Kaczyński

dr Leszek Cybulski

prof. dr hab. Artur Nowak – Far

dr Bartłomiej Zapała

dr Marta Czarnecka-Gallas

Tomasz Dostatni OP

Jan Truszczyński

Sebastian Gojdź

prof. nadz. dr hab. Lech Kurkliński

prof. dr hab. Janusz Węc

dr Andrzej Dumała

dr Grzegorz Gil

dr Ewa Szostak

dr hab. Michał Jamiołkowski

dr Jarosław Greser

dr Katarzyna Kasia

Andrzej Dycha

dr Tomasz Kałużny

prof. dr hab. Robert Grzeszczak

dr Bartłomiej E. Nowak

dr hab. Arkadiusz Domagała

dr Paweł Sztarbowski

dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa

prof. nadz. dr hab. Anna Doliwa-Klepacka

dr Paula Wiśniewska

dr Beata Jurkowicz

Aleksanda Polak

Joanna Mytkowska

dr hab. Anna Przybylska

dr Anna Jaroń

Małgorzata Lawrowska-von Thadden

prof. nadz. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

dr hab. Marek Grela

prof. nadz. dr hab. Maciej Krzak

dr Krzysztof Biegun

prof. dr hab. Teresa Sasinska-Klas

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

dr Justyna Napiórkowska

dr hab. Tomasz Kubin

dr Agnieszka Florczak

dr Błażej Choroś

Ludwik Kotecki

Wiesław Różyński

dr Agnieszka Nitszke

dr Elżbieta Skotnicka – Illasiewicz 

Szanowny Panie Premierze,

My, doświadczeni praktycy wielu specjalizacji, działający w ramach sieci eksperckiej „Team Europe”’, odbieramy z rosnącym niepokojem opinie i rozstrzygnięcia wokół polskiego i węgierskiego weta do 7-letnich ram finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy Gospodarki.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej traktujemy jako historycznie unikatową szansę na bezpieczne i trwałe zakotwiczenie naszego kraju wśród przyjaznych, dobrze zorganizowanych i demokratycznie rządzonych państw Europy. Nie wolno tej szansy bezzasadnie narażać. Nieuniknione rozbieżności interesów tych państw należy rozstrzygać na drodze negocjacyjnej, na podstawie zasad równości i praworządności, które są fundamentem Unii. W skrajnych przypadkach spory mogą być rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości UE w procedurach przewidzianych w Traktatach.

Publicznie ogłoszone, planowane przez polski rząd decyzje w sprawie weta spowodują w naszej ocenie znaczące straty gospodarcze, społeczne i kulturowe. Są też nieakceptowalnym zagrożeniem dla polskiej racji stanu w długim okresie. Tej taktyce postępowania towarzyszy nierzetelna argumentacja, a decyzje podejmowane są wyraźnie pod wpływem tendencyjnych lub dezinformujących treści. W skrajnym przypadku twierdzi się, że rozporządzenie w sprawie zasady warunkowości, łączącej wypłaty z praworządnością, naruszać ma suwerenność Polski. A przecież Polska przystąpiła do Unii i powierzyła jej stosowne decyzje właśnie na podstawie woli suwerena, wyrażonej w referendum, którego wynik jest wiążący dla wszystkich władz Rzeczpospolitej. Pacta servanda sunt! Przestrzeganie praworządności, która jest w Unii Europejskiej sprecyzowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, jest obowiązkiem państw członkowskich, jest przesłanką członkostwa nie tylko w Unii, lecz również w Radzie Europy i Sojuszu Północnoatlantyckim.

Korzyści z członkostwa w UE są znacznie większe niż tylko kwestie finansowe. Polska polega na Unii jako sieci współzależności, która oparta jest na wspólnie tworzonych instytucjach i daje nam szanse rozwojowe, bezpieczeństwo prawne i wpływ na bezpieczeństwo fizyczne. Weto skutkowałoby realizacją dążeń niektórych państw „starej Unii” do ściślejszej integracji państw w ramach strefy euro, którym uprzednie polskie rządy skutecznie się przeciwstawiały. W obecnej sytuacji koncepcja taka zostałaby wykonana polskimi rękoma. Nastąpiłaby nieunikniona marginalizacja Polski w Unii Europejskiej i dryf do roli „państwa mniejszej prędkości”.

Trzymanie się kurczowe ogłoszonej taktyki i wetowanie perspektywy budżetowej UE i Funduszu Odbudowy byłoby też równoznaczne z „pełzającym” usuwaniem Polski z Unii, aż do skrywanego Polexitu włącznie. Na to nie ma zgody ponad 80% polskich obywateli!

Panie Premierze!  Apelujemy o zmianę stanowiska rządu.

prof. dr hab. Jan Barcz

dr Wojciech Warski

dr Joanna Orzechowska-Wacławska

dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene

prof. nadz. dr hab. Leszek Kwieciński

dr Małgorzata Bonikowska

Piotr Maciej Kaczyński

dr Leszek Cybulski

prof. dr hab. Artur Nowak – Far

dr Bartłomiej Zapała

dr Marta Czarnecka-Gallas

Tomasz Dostatni OP

Jan Truszczyński

Sebastian Gojdź

prof. nadz. dr hab. Lech Kurkliński

prof. dr hab. Janusz Węc

dr Andrzej Dumała

dr Grzegorz Gil

dr Ewa Szostak

dr hab. Michał Jamiołkowski

dr Jarosław Greser

dr Katarzyna Kasia

Andrzej Dycha

dr Tomasz Kałużny

prof. dr hab. Robert Grzeszczak

dr Bartłomiej E. Nowak

dr hab. Arkadiusz Domagała

dr Paweł Sztarbowski

dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa

prof. nadz. dr hab. Anna Doliwa-Klepacka

dr Paula Wiśniewska

dr Beata Jurkowicz

Aleksanda Polak

Joanna Mytkowska

dr hab. Anna Przybylska

dr Anna Jaroń

Małgorzata Lawrowska-von Thadden

prof. nadz. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

dr hab. Marek Grela

prof. nadz. dr hab. Maciej Krzak

dr Krzysztof Biegun

prof. dr hab. Teresa Sasinska-Klas

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

dr Justyna Napiórkowska

dr hab. Tomasz Kubin

dr Agnieszka Florczak

dr Błażej Choroś

Ludwik Kotecki

Wiesław Różyński

dr Agnieszka Nitszke

dr Elżbieta Skotnicka – Illasiewicz 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *