Category Archives: publikacje

Prawo Unii Europejskiej

Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej” ma unikatowy charakter na polskim rynku wydawniczym. Napisało go 15 wybitnych Autorów i Autorek reprezentujących większość ośrodków akademickich prowadzących w Polsce badania nad ustrojem i prawem UE. W 16...

Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania.

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystosowało do Rady Europejskiej notyfikację informującą o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Tym samym...

Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski

Rok 2019 ma szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego (23–26 maja) wykazały wzrost społecznego zainteresowania w państwach członkowskich przyszłymi losami Unii, o czym świadczy wysoka frekwencja (powyżej 50%). Jednocześnie...

Sieć ekspertów Team Europe w Polsce

Team Europe, trzecia sieć informacyjna działająca pod szyldem Europe Direct, to grupa ekspertów współpracująca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Tworzą ją specjaliści zajmujący się wieloma aspektami polityki europejskiej – prawnicy, ekonomiści,...

Europa Scenariusze lekcji europejskiej

Publikacja Temat: Europa (wydanie II z 2020r.) to efekt konkursu na scenariusz lekcji europejskiej zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z siecią informacyjną ekspertów Team Europe...