Zaproszenie na warsztaty w Poznaniu dot. staży i karier w instytucjach UE

Serdecznie zapraszamy 29 maja 2023 o godz. 9:45 na warsztaty pt. ,,Staże i kariera w instytucjach UE”. 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu wspolnie.eu przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Instytutem Sobieskiego, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct, Team Europe oraz Stowarzyszeniem Network PL.

Program:

 1. Europejska Administracja Publiczna – jak wygląda Polska na tle innych państw członkowskich w zakresie zatrudnienia w instytucjach unijnych?
 2. Rola Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) w pozyskiwaniu personelu dla instytucji UE, rodzaje zatrudnienia, szczeble kariery.
 3. Test na eurourzędnika/eurourzędniczkę – czy praca w instytucjach unijnych to coś dla mnie?
 4. Metodologia rozwiązywania testów werbalnych, numerycznych i abstrakcyjnych. Test z wiedzy o UE.
 5. Programy stażowe dla studentów/ek i absolwentów/ek w instytucjach i agencjach unijnych.
 6. Wypełnienie aplikacji na staż – na co zwrócić uwagę?

Instytucje i agencje unijne poszukują personelu z różnych obszarów: politologia, komunikacja, filologia, prawo, ekonomia i innych.

Termin: 29 maja 2023 (poniedziałek) w godz. 9:45 – 13:00

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, Poznań) – sala 120 (I piętro)

Rejestracja na warsztaty:

https://www.wspolnie.eu/pl/event/spotkanie-w-poznaniu-nt-stazy-i-karier-w-instytucjach-ue-2023-05-29-1664/register

Zgłoszenia przyjmowane są do 27.05.23 (włącznie).  Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku do celów komunikacyjnych organizatorów wydarzenia.
Pytania dot. warsztatów prosimy kierować na e-mail: sobieski@sobieski.org.pl.

Zapraszamy! 

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski

Serdecznie zapraszamy 29 maja 2023 o godz. 9:45 na warsztaty pt. ,,Staże i kariera w instytucjach UE”. 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu wspolnie.eu przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Instytutem Sobieskiego, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct, Team Europe oraz Stowarzyszeniem Network PL.

Program:

 1. Europejska Administracja Publiczna – jak wygląda Polska na tle innych państw członkowskich w zakresie zatrudnienia w instytucjach unijnych?
 2. Rola Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) w pozyskiwaniu personelu dla instytucji UE, rodzaje zatrudnienia, szczeble kariery.
 3. Test na eurourzędnika/eurourzędniczkę – czy praca w instytucjach unijnych to coś dla mnie?
 4. Metodologia rozwiązywania testów werbalnych, numerycznych i abstrakcyjnych. Test z wiedzy o UE.
 5. Programy stażowe dla studentów/ek i absolwentów/ek w instytucjach i agencjach unijnych.
 6. Wypełnienie aplikacji na staż – na co zwrócić uwagę?

Instytucje i agencje unijne poszukują personelu z różnych obszarów: politologia, komunikacja, filologia, prawo, ekonomia i innych.

Termin: 29 maja 2023 (poniedziałek) w godz. 9:45 – 13:00

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, Poznań) – sala 120 (I piętro)

Rejestracja na warsztaty:

https://www.wspolnie.eu/pl/event/spotkanie-w-poznaniu-nt-stazy-i-karier-w-instytucjach-ue-2023-05-29-1664/register

Zgłoszenia przyjmowane są do 27.05.23 (włącznie).  Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku do celów komunikacyjnych organizatorów wydarzenia.
Pytania dot. warsztatów prosimy kierować na e-mail: sobieski@sobieski.org.pl.

Zapraszamy! 

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski