XVIII EDYCJA OLIMPIADY “GWIEZDNY KRĄG”

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w PolsceBiuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct zapraszają do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Jest ona skierowania do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Chcesz wziąć udział? Twoja szkoła musi wysłać formularz zgłoszeniowy do 7 marca 2023 roku na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl.

Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują:

  • maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym na wybrane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim;
  • płatny staż w Parlamencie Europejskim;
  • wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego;
  • nagrody rzeczowe.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest projektem realizowanym od 2004 roku. Jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Od wielu lat w jej organizację zaangażowało się Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, punkty Europe Direct w Polsce, a także członkowie zespołu eksperckiego Team Europe.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Regulamin XVIII edycji Olimpiady

Harmonogram XVIII edycji Olimpiady

Więcej informacji – gwiezdnykrag.pl

Kontakt z Organizatorami:
e-mail: kontakt@gwiezdnykrag.pl
www.gwiezdnykrag.pl
https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/
tel. 797 274 316

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Katowice

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w PolsceBiuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct zapraszają do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Jest ona skierowania do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Chcesz wziąć udział? Twoja szkoła musi wysłać formularz zgłoszeniowy do 7 marca 2023 roku na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl.

Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują:

  • maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym na wybrane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim;
  • płatny staż w Parlamencie Europejskim;
  • wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego;
  • nagrody rzeczowe.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest projektem realizowanym od 2004 roku. Jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Od wielu lat w jej organizację zaangażowało się Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, punkty Europe Direct w Polsce, a także członkowie zespołu eksperckiego Team Europe.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Regulamin XVIII edycji Olimpiady

Harmonogram XVIII edycji Olimpiady

Więcej informacji – gwiezdnykrag.pl

Kontakt z Organizatorami:
e-mail: kontakt@gwiezdnykrag.pl
www.gwiezdnykrag.pl
https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/
tel. 797 274 316

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Katowice