X Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Cóż to były za emocje! W dniu wczorajszym wyłoniliśmy zwycięzców X Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Unia Europejska to nasza przyszłość”.

X edycja Konkursu została przeprowadzona w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Tym razem niemalże pięćdziesięciu uczniów z pięciu szkół średnich województwa wielkopolskiego przystąpiło do testu pisemnego.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez: Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Leszka Millera oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Grzyba.

W konkursie uczestniczyli uczniowie:

  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie
  • Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
  • Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
  • Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Poziom wiedzy był bardzo wyrównany, konieczna była dogrywka.

Ostatecznie I miejsce zdobył uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Szymon Kusiński.

Miejsce drugie: Łukasz Poprawa – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Miejsce trzecie: Franciszek Pora – uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Toruniewski, Cyprian Stasiak, Julita Grzęda, Michał Duży – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Hubert Podolok, Przemysław Bartoś – uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Wiktoria Jessa oraz Jakub Zimniak – uczniowie Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kacper Polarczyk – uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.

Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody:

Miejsce I: rower

Miejsce II: hulajnogę elektryczną

Miejsce III: głośnik bezprzewodowy oraz hulajnogę

Osoby wyróżnione: pendrive oraz powerbank.

Osoby uczestniczące w Konkursie miały także okazję wyrazić swój głos w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy podczas spotkania, które poprowadziła ekspertka Team Europe dr Paula Wiśniewska. Rok 2022 został ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży. Podczas warsztatów partycypacyjnych uczniowie wspólnie zastanawiali  się co Unia Europejska robi dla młodzieży? Co jest ważne dla młodych ludzi żyjących w Europie? Jakimi zagadnieniami powinna się zająć Unia Europejska w kolejnych latach?

Konkurs, który organizowany jest z inicjatywy Punktu EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski działającego przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ma na celu: inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską, przybliżanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej, uświadamianie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie,

szerzenie wśród młodzieży wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną, popularyzowanie wiedzy o działalności UE, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka, krzewienie idei jednoczącej się Europy, kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących problematyki europejskiej, wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy. W przyszłym roku planujemy XI edycję Konkursu! Zapraszamy już teraz!

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski

Cóż to były za emocje! W dniu wczorajszym wyłoniliśmy zwycięzców X Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Unia Europejska to nasza przyszłość”.

X edycja Konkursu została przeprowadzona w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Tym razem niemalże pięćdziesięciu uczniów z pięciu szkół średnich województwa wielkopolskiego przystąpiło do testu pisemnego.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez: Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Leszka Millera oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Grzyba.

W konkursie uczestniczyli uczniowie:

  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie
  • Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
  • Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
  • Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Poziom wiedzy był bardzo wyrównany, konieczna była dogrywka.

Ostatecznie I miejsce zdobył uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Szymon Kusiński.

Miejsce drugie: Łukasz Poprawa – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Miejsce trzecie: Franciszek Pora – uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Toruniewski, Cyprian Stasiak, Julita Grzęda, Michał Duży – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Hubert Podolok, Przemysław Bartoś – uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Wiktoria Jessa oraz Jakub Zimniak – uczniowie Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kacper Polarczyk – uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.

Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody:

Miejsce I: rower

Miejsce II: hulajnogę elektryczną

Miejsce III: głośnik bezprzewodowy oraz hulajnogę

Osoby wyróżnione: pendrive oraz powerbank.

Osoby uczestniczące w Konkursie miały także okazję wyrazić swój głos w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy podczas spotkania, które poprowadziła ekspertka Team Europe dr Paula Wiśniewska. Rok 2022 został ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży. Podczas warsztatów partycypacyjnych uczniowie wspólnie zastanawiali  się co Unia Europejska robi dla młodzieży? Co jest ważne dla młodych ludzi żyjących w Europie? Jakimi zagadnieniami powinna się zająć Unia Europejska w kolejnych latach?

Konkurs, który organizowany jest z inicjatywy Punktu EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski działającego przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ma na celu: inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską, przybliżanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej, uświadamianie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie,

szerzenie wśród młodzieży wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną, popularyzowanie wiedzy o działalności UE, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka, krzewienie idei jednoczącej się Europy, kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących problematyki europejskiej, wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy. W przyszłym roku planujemy XI edycję Konkursu! Zapraszamy już teraz!

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski