Współpraca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z sądami krajowymi

W  dniach 26 i 27 maja 2022 r. w miejscowości Gawrych Ruda k. Suwałk odbyła się dziesiąta jubileuszowa konferencja prawnicza, odbywająca się w tym roku pt. Współpraca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z sądami krajowymi. Wzięli w niej udział naukowcy i przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym sędziowie z Litwy.  Od kilku lat konferencję wspiera Komisja Europejska (jej urzędnicy są też prelegentami), a w organizację są zaangażowane takie instytucje jak: Stowarzyszenie Sędziów Themis, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz punkt informacji europejskiej Europe Direct Podlaskie.

Konferencję otworzył jak co roku jej główny organizator – Sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach dr Dominik Czeszkiewicz  (reprezentujący Stowarzyszenie Sędziów THEMIS i Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach), który przywitał gości i przedstawił program wydarzenia. Następnie głos zabrał dr Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który poinformował uczestników o działaniach Przedstawicielstwa KE skierowanych do prawników w Polsce, w szczególności sędziów. Kolejnym mówcą był Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku dr Tomasz Kałużny, ekspert Team Europe, reprezentujący jednocześnie Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Opowiedział słuchaczom osobą, o realizacji projektu szkoleniowego „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”, organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

Sesji I  przewodniczył dr hab. Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich RP, reprezentujący Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Pierwsze wystąpienie w panelu miał wspomniany wcześniej dr Filip Skawiński, a dotyczyło Stanu praworządności w Polsce – spojrzenie z perspektywy Komisji Europejskiej. Kolejny referat o Roli sądów krajowych w prawidłowym wykorzystaniu funduszy unijnych został wygłoszony przez dr. hab. Rafała Poździka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ostatnie wystąpienie przypadło dr. hab. Adamowi Bodnarowi(prof. Uniwersytetu SWPS, Rzecznikowi Praw Obywatelskich VII kadencji), który podzielił się sugestiami na temat Suwerenności, tożsamości  konstytucyjnej i „naszych wartości”. Sesję zwieńczyła dyskusja.

W kolejnej sesji, pod przewodnictwem dr. hab. Adama Bodnara, pierwszym prelegentem był Andžej Maciejevski (sędzia litewskiego Sądu Najwyższego, Stowarzyszenie Sędziów Republiki Litewskiej), który zarazem wystąpił w imieniu zaproszonych sędziów litewskich, poświęcając referat kwestii praworządności i niezależności sędziów w Republice Litewskiej. Kolejne było wystąpienie dr hab. Macieja Taborowskiego (profesora Instytutu Nauk Prawnych PAN), którego tematem było Prawo UE jako tarcza dla kryzysu praworządności. Stan aktualny i perspektywy. Ostatni referat w drugiej sesji na temat Modelu postępowania dyscyplinarnego  przeciwko polskim sędziom w świetle standardów europejskich wygłosił Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Dariusz Mazur, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Po interesującej dyskusji zakończono część oficjalną pierwszego dnia konferencji.

Obradom drugiego dnia konferencji przewodniczył dr. hab. Rafał Poździk (prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Był to też panel w całości zrealizowany przez przedstawicieli Europe Direct Podlaskie. Pierwsze wystąpienie pt. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w oczach polskich studentów prawa – ku refleksji ogólnej mieli prof. dr hab. Maciej Perkowski i mgr. Wojciech Zońz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, reprezentujących jednocześnie punkt informacji europejskiej Europe Direct Podlaskie. Następne wystąpił student Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Piotr Betkowski, będący jednocześnie praktykantem w Europe Direct Podlaskie, głosząc referat pt.  Prawo Unii Europejskiej i Trybunał Sprawiedliwości UE w wybranych programach studiów prawniczych. Na zakończenie III sesji wystąpił dr Maciej Oksztulski (Uniwersytet w Białymstoku, Europe Direct Podlaskie), przedstawiając prezentację pt. Obiektywne informowanie społeczeństwa o TSUE przez niemówiącego autystę z Europe Direct Podlaskie. Refleksje w kontekście rynku pracy. Podczas sesji wywiązała się interesująca dyskusja, odzwierciedlająca rolę TSUE w życiu obywateli UE jak i rolę praw człowieka (zwłaszcza praw osób z niepełnosprawnościami) na poziomie UE, państw członkowskich i wspólnot samorządowych. 

Konferencję w imieniu organizatorów podsuwał SSR dr Dominik Czeszkiewicz. Podziękował uczestnikom i zapowiedział kontynuację w przyszłym roku.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Podlaskie

W  dniach 26 i 27 maja 2022 r. w miejscowości Gawrych Ruda k. Suwałk odbyła się dziesiąta jubileuszowa konferencja prawnicza, odbywająca się w tym roku pt. Współpraca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z sądami krajowymi. Wzięli w niej udział naukowcy i przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym sędziowie z Litwy.  Od kilku lat konferencję wspiera Komisja Europejska (jej urzędnicy są też prelegentami), a w organizację są zaangażowane takie instytucje jak: Stowarzyszenie Sędziów Themis, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz punkt informacji europejskiej Europe Direct Podlaskie.

Konferencję otworzył jak co roku jej główny organizator – Sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach dr Dominik Czeszkiewicz  (reprezentujący Stowarzyszenie Sędziów THEMIS i Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach), który przywitał gości i przedstawił program wydarzenia. Następnie głos zabrał dr Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który poinformował uczestników o działaniach Przedstawicielstwa KE skierowanych do prawników w Polsce, w szczególności sędziów. Kolejnym mówcą był Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku dr Tomasz Kałużny, ekspert Team Europe, reprezentujący jednocześnie Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Opowiedział słuchaczom osobą, o realizacji projektu szkoleniowego „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”, organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

Sesji I  przewodniczył dr hab. Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich RP, reprezentujący Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Pierwsze wystąpienie w panelu miał wspomniany wcześniej dr Filip Skawiński, a dotyczyło Stanu praworządności w Polsce – spojrzenie z perspektywy Komisji Europejskiej. Kolejny referat o Roli sądów krajowych w prawidłowym wykorzystaniu funduszy unijnych został wygłoszony przez dr. hab. Rafała Poździka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ostatnie wystąpienie przypadło dr. hab. Adamowi Bodnarowi(prof. Uniwersytetu SWPS, Rzecznikowi Praw Obywatelskich VII kadencji), który podzielił się sugestiami na temat Suwerenności, tożsamości  konstytucyjnej i „naszych wartości”. Sesję zwieńczyła dyskusja.

W kolejnej sesji, pod przewodnictwem dr. hab. Adama Bodnara, pierwszym prelegentem był Andžej Maciejevski (sędzia litewskiego Sądu Najwyższego, Stowarzyszenie Sędziów Republiki Litewskiej), który zarazem wystąpił w imieniu zaproszonych sędziów litewskich, poświęcając referat kwestii praworządności i niezależności sędziów w Republice Litewskiej. Kolejne było wystąpienie dr hab. Macieja Taborowskiego (profesora Instytutu Nauk Prawnych PAN), którego tematem było Prawo UE jako tarcza dla kryzysu praworządności. Stan aktualny i perspektywy. Ostatni referat w drugiej sesji na temat Modelu postępowania dyscyplinarnego  przeciwko polskim sędziom w świetle standardów europejskich wygłosił Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Dariusz Mazur, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Po interesującej dyskusji zakończono część oficjalną pierwszego dnia konferencji.

Obradom drugiego dnia konferencji przewodniczył dr. hab. Rafał Poździk (prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Był to też panel w całości zrealizowany przez przedstawicieli Europe Direct Podlaskie. Pierwsze wystąpienie pt. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w oczach polskich studentów prawa – ku refleksji ogólnej mieli prof. dr hab. Maciej Perkowski i mgr. Wojciech Zońz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, reprezentujących jednocześnie punkt informacji europejskiej Europe Direct Podlaskie. Następne wystąpił student Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Piotr Betkowski, będący jednocześnie praktykantem w Europe Direct Podlaskie, głosząc referat pt.  Prawo Unii Europejskiej i Trybunał Sprawiedliwości UE w wybranych programach studiów prawniczych. Na zakończenie III sesji wystąpił dr Maciej Oksztulski (Uniwersytet w Białymstoku, Europe Direct Podlaskie), przedstawiając prezentację pt. Obiektywne informowanie społeczeństwa o TSUE przez niemówiącego autystę z Europe Direct Podlaskie. Refleksje w kontekście rynku pracy. Podczas sesji wywiązała się interesująca dyskusja, odzwierciedlająca rolę TSUE w życiu obywateli UE jak i rolę praw człowieka (zwłaszcza praw osób z niepełnosprawnościami) na poziomie UE, państw członkowskich i wspólnot samorządowych. 

Konferencję w imieniu organizatorów podsuwał SSR dr Dominik Czeszkiewicz. Podziękował uczestnikom i zapowiedział kontynuację w przyszłym roku.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Podlaskie