WARSZTATY O PRZYSZŁOŚCI EUROPY ZA NAMI!

10 sierpnia 2021 roku zorganizowaliśmy warsztaty partycypacyjne poświęcone Konferencji sprawie przyszłości Europy. Warsztaty, prowadzone przez ekspertkę Team Europe, p. Aleksandrę Polak, odbyło się w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim. W warsztatach wzięły udział uczestniczki związane zawodowo z instytucjami rynku pracy oraz samorządowych instytucji kultury.

W ramach wprowadzenia do warsztatów omówiliśmy genezę i cele oraz organizację Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma na celu umożliwienie mieszkańcom całej Europy podzielenie się pomysłami na kształtowanie wspólnej przyszłości.

W trakcie warsztatów zidentyfikowano kilka najważniejszy obszarów problemowych w dziedzinach bliskich uczestniczkom warsztatów, a następnie zdiagnozowano występujące aktualnie problemy oraz sposoby ich rozwiązania na poziomie europejskim. W podsumowaniu, sformułowano rekomendacje dla polityki UE do umieszczenia na platformie internetowej Konferencji, która jest głównym forum uczestnictwa obywateli w debacie nad wspólną europejską przyszłością.

Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za aktywny udział w warsztatach, super atmosferę i wypracowane rekomendacje, które będą naszym, piotrkowskim wkładem w debatę o Europie.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski

10 sierpnia 2021 roku zorganizowaliśmy warsztaty partycypacyjne poświęcone Konferencji sprawie przyszłości Europy. Warsztaty, prowadzone przez ekspertkę Team Europe, p. Aleksandrę Polak, odbyło się w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim. W warsztatach wzięły udział uczestniczki związane zawodowo z instytucjami rynku pracy oraz samorządowych instytucji kultury.

W ramach wprowadzenia do warsztatów omówiliśmy genezę i cele oraz organizację Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma na celu umożliwienie mieszkańcom całej Europy podzielenie się pomysłami na kształtowanie wspólnej przyszłości.

W trakcie warsztatów zidentyfikowano kilka najważniejszy obszarów problemowych w dziedzinach bliskich uczestniczkom warsztatów, a następnie zdiagnozowano występujące aktualnie problemy oraz sposoby ich rozwiązania na poziomie europejskim. W podsumowaniu, sformułowano rekomendacje dla polityki UE do umieszczenia na platformie internetowej Konferencji, która jest głównym forum uczestnictwa obywateli w debacie nad wspólną europejską przyszłością.

Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za aktywny udział w warsztatach, super atmosferę i wypracowane rekomendacje, które będą naszym, piotrkowskim wkładem w debatę o Europie.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski