UWAGA RADY MŁODZIEŻOWE – WEŹCIE UDZIAŁ W KONGRESIE

25-27 maja 2022 odbędzie się Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Fundacją Civis Polonus, Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz siecią Team Europe zapraszają młodzież działającą w radach młodzieżowych do udziału w Europejskim Kongresie!

Celem Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych (EKRM) jest zainteresowanie młodych obywateli działających w młodzieżowych radach i sejmikach wojewódzkich tematyką europejską, jej priorytetami, projektami i kierunkami rozwoju.

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych będzie wydarzeniem edukacyjnym dla obywateli, którzy wcześniej zaangażowali się i zorganizowali wydarzenie (online lub stacjonarnie) w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy (lub aktywnie brali w niej udział). Przed realizacją EKRM młodzież otrzyma wsparcie w organizacji przez nich wydarzenia (online lub stacjonarnie) w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Zależy nam aby EKRM był również przestrzenią do prawdziwej otwartej dyskusji a nie tylko forum, na którym młodzi słuchają dorosłych i ekspertów. Wydarzenie będzie okazją do budowania środowiska młodych aktywnych ludzi, którzy są zainteresowani i zaangażowaniu w tworzenie przyszłości Unii Europejskiej.

Kongres odbędzie się 25 – 27 maja w Warszawie. Kongres organizowany jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce z Fundacją Civis Polonus.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Kongresie będzie zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia (online lub stacjonarnie) w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wydarzenie takie musi zostać zarejestrowane przez organizatora wydarzenia na platformie Konferencji – future.europe.eu (przed wydarzeniem), zaś wnioski z niego płynące wraz z komentarzami uczestników muszą się pojawić na platformie po spotkaniu. Osoby nie będące organizatorami wydarzeń Konferencji, jednak aktywnie działające (komentujące) na platformie Konferencji (fututre.europa.eu) bądź kilkukrotnie uczestniczące w warsztatach realizowanych w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, także będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Każda osoba zaproszona do udziału w Kongresie musi się także jednorazowo zarejestrować na platformie wspólnie.eu.

Więcejhttps://kongresmlodziezy.euin.pl/Koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem.

https://www.facebook.com/EuropejskiKongresRadMlodziezowych/

https://www.instagram.com/eu.kongres.rad.mlodziezowych/

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski

25-27 maja 2022 odbędzie się Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Fundacją Civis Polonus, Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz siecią Team Europe zapraszają młodzież działającą w radach młodzieżowych do udziału w Europejskim Kongresie!

Celem Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych (EKRM) jest zainteresowanie młodych obywateli działających w młodzieżowych radach i sejmikach wojewódzkich tematyką europejską, jej priorytetami, projektami i kierunkami rozwoju.

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych będzie wydarzeniem edukacyjnym dla obywateli, którzy wcześniej zaangażowali się i zorganizowali wydarzenie (online lub stacjonarnie) w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy (lub aktywnie brali w niej udział). Przed realizacją EKRM młodzież otrzyma wsparcie w organizacji przez nich wydarzenia (online lub stacjonarnie) w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Zależy nam aby EKRM był również przestrzenią do prawdziwej otwartej dyskusji a nie tylko forum, na którym młodzi słuchają dorosłych i ekspertów. Wydarzenie będzie okazją do budowania środowiska młodych aktywnych ludzi, którzy są zainteresowani i zaangażowaniu w tworzenie przyszłości Unii Europejskiej.

Kongres odbędzie się 25 – 27 maja w Warszawie. Kongres organizowany jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce z Fundacją Civis Polonus.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Kongresie będzie zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia (online lub stacjonarnie) w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wydarzenie takie musi zostać zarejestrowane przez organizatora wydarzenia na platformie Konferencji – future.europe.eu (przed wydarzeniem), zaś wnioski z niego płynące wraz z komentarzami uczestników muszą się pojawić na platformie po spotkaniu. Osoby nie będące organizatorami wydarzeń Konferencji, jednak aktywnie działające (komentujące) na platformie Konferencji (fututre.europa.eu) bądź kilkukrotnie uczestniczące w warsztatach realizowanych w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, także będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Każda osoba zaproszona do udziału w Kongresie musi się także jednorazowo zarejestrować na platformie wspólnie.eu.

Więcejhttps://kongresmlodziezy.euin.pl/Koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem.

https://www.facebook.com/EuropejskiKongresRadMlodziezowych/

https://www.instagram.com/eu.kongres.rad.mlodziezowych/

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski