Seminarium “Ukraina należy do Europy! Wezwanie do stworzenia kompleksowego, konkretnego i efektywnego planu włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej”

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Konferencja Ambasadorów RP Team Europe Direct Polska zapraszają na seminarium “Ukraina należy do Europy! Wezwanie do stworzenia kompleksowego, konkretnego i efektywnego planu włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej” 14 marca 2022 r. (w poniedziałek), początek o godz. 18.00.

Program

  •  Jan Barcz: powitanie, moderacja i wprowadzenie
  •  Jan Truszczyński: Ukraina w świetle kryteriów członkostwa
  •  Jarosław Pietras: Pragmatyka akcesu
  •  Dyskusja

Jan Barcz: prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa ALK, były dyplomata, m.in. Ambasador RP w Wiedniu (1995-2000); członek Team Europe i Konferencji Ambasadorów RP.

Jarosław Pietras: dr ekonomii, brał udział w negocjacjach nad układem stowarzyszeniowym i traktatem akcesyjnym, w roku 2007 doradzał w sprawach europejskich administracji Tymoszenko/Juszczenko; m.in. podsekretarz stanu a następnie sekretarz stanu w UKIE, przez ostatnie 12 lat Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

Jan Truszczyński: m.in. w drugiej połowie lat 90. szef St. Przedstawicielstwa RP przy UE, główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, następnie sekretarz stanu w MSZ; 2010-2014 kierował Dyrekcją Generalną ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej; w latach 2014-2018 doradzał w Kijowie administracji ukraińskiej; członek Team Europe Direct i Konferencji Ambasadorów RP.

Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP: Ukraina należy do Europy! Wezwanie do stworzenia kompleksowego, konkretnego i efektywnego planu włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej

Udział w seminarium wymaga rejestracji.

LINK DO ZAPISÓW TUTAJ.

źródło: strona internetowa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Konferencja Ambasadorów RP Team Europe Direct Polska zapraszają na seminarium “Ukraina należy do Europy! Wezwanie do stworzenia kompleksowego, konkretnego i efektywnego planu włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej” 14 marca 2022 r. (w poniedziałek), początek o godz. 18.00.

Program

  •  Jan Barcz: powitanie, moderacja i wprowadzenie
  •  Jan Truszczyński: Ukraina w świetle kryteriów członkostwa
  •  Jarosław Pietras: Pragmatyka akcesu
  •  Dyskusja

Jan Barcz: prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa ALK, były dyplomata, m.in. Ambasador RP w Wiedniu (1995-2000); członek Team Europe i Konferencji Ambasadorów RP.

Jarosław Pietras: dr ekonomii, brał udział w negocjacjach nad układem stowarzyszeniowym i traktatem akcesyjnym, w roku 2007 doradzał w sprawach europejskich administracji Tymoszenko/Juszczenko; m.in. podsekretarz stanu a następnie sekretarz stanu w UKIE, przez ostatnie 12 lat Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

Jan Truszczyński: m.in. w drugiej połowie lat 90. szef St. Przedstawicielstwa RP przy UE, główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, następnie sekretarz stanu w MSZ; 2010-2014 kierował Dyrekcją Generalną ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej; w latach 2014-2018 doradzał w Kijowie administracji ukraińskiej; członek Team Europe Direct i Konferencji Ambasadorów RP.

Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP: Ukraina należy do Europy! Wezwanie do stworzenia kompleksowego, konkretnego i efektywnego planu włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej

Udział w seminarium wymaga rejestracji.

LINK DO ZAPISÓW TUTAJ.

źródło: strona internetowa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie