SEMINARIUM NA TEMAT ZBRONI PRZECIW LUDZKOŚCI I ZBRODNI LUDOBÓJSTWA – W KONTEKŚCIE WOJNY NA UKRAINIE

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

zaprasza na seminarium

Pojęcie zbrodni agresji, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa w kontekście agresji Rosji i Białorusi na Ukrainę

25 marca br. (w piątek), początek o godz. 18.00 (online)

Program

  • Jan Barcz: Powitanie, moderacja i wprowadzenie
  • Jerzy Kranz: Refleksje o zakazie użycia siły w kontekście agresji Rosji i Białorusi na Ukrainę
  • Patrycja Grzebyk: Zbrodnia agresji i zbrodnie wojenne
  • Karolina Wierczyńska: Zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnia ludobójstwa
  • Dyskusja

Udział w seminarium wymaga rejestracji
Link do formularza rejestracyjnego https://form.jotform.com/220763659248364

O prelegentach:

Prof. dr hab. Jan Barcz: prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa ALK, były dyplomata, m.in. Ambasador RP w Wiedniu (1995-2000); członek Team Europe i Konferencji Ambasadorów RP.

Prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz
: Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w ALK, były dyplomata – m.in. dyrektor departamentu prawno-traktatowego w MSZ, podsekretarz stanu w MSZ, Ambasador RP w Niemczech. Członek Konferencji Ambasadorów RP.

Prof. INP PAN dr hab. Karolina Wierczyńska:
 kierownik Centrum badań nad międzynarodowym prawem karnym przy INP PAN, wiceprzewodnicząca KNP PAN. W 2016 r. opublikowała monografię nt. dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Prof. UW dr hab. Patrycja Grzebyk: kierownik projektu NCN Efektywność próśb o wydanie opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i samych opinii doradczych w stosunkach międzynarodowych, redaktor naczelna Journal of International Humanitarian Action. Opublikowała m.in. monografie – Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji (2010) oraz Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego (2018).

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

zaprasza na seminarium

Pojęcie zbrodni agresji, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa w kontekście agresji Rosji i Białorusi na Ukrainę

25 marca br. (w piątek), początek o godz. 18.00 (online)

Program

  • Jan Barcz: Powitanie, moderacja i wprowadzenie
  • Jerzy Kranz: Refleksje o zakazie użycia siły w kontekście agresji Rosji i Białorusi na Ukrainę
  • Patrycja Grzebyk: Zbrodnia agresji i zbrodnie wojenne
  • Karolina Wierczyńska: Zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnia ludobójstwa
  • Dyskusja

Udział w seminarium wymaga rejestracji
Link do formularza rejestracyjnego https://form.jotform.com/220763659248364

O prelegentach:

Prof. dr hab. Jan Barcz: prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa ALK, były dyplomata, m.in. Ambasador RP w Wiedniu (1995-2000); członek Team Europe i Konferencji Ambasadorów RP.

Prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz
: Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w ALK, były dyplomata – m.in. dyrektor departamentu prawno-traktatowego w MSZ, podsekretarz stanu w MSZ, Ambasador RP w Niemczech. Członek Konferencji Ambasadorów RP.

Prof. INP PAN dr hab. Karolina Wierczyńska:
 kierownik Centrum badań nad międzynarodowym prawem karnym przy INP PAN, wiceprzewodnicząca KNP PAN. W 2016 r. opublikowała monografię nt. dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Prof. UW dr hab. Patrycja Grzebyk: kierownik projektu NCN Efektywność próśb o wydanie opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i samych opinii doradczych w stosunkach międzynarodowych, redaktor naczelna Journal of International Humanitarian Action. Opublikowała m.in. monografie – Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji (2010) oraz Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego (2018).

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski