Seminarium „Europejski Rok Młodzieży”

Zgodnie z postanowieniem Komisji Europejskiej, a mianowicie, iż rok 2022 ogłoszony został Europejskim Rokiem Młodzieży, EUROPE DIRECT Gdańsk postanowił zorganizować szereg seminariów przybliżających społeczności lokalnej działania podejmowane na tejże płaszczyźnie. Pierwsze seminarium zorganizowano 31 stycznia, a jego celem było przybliżenie kierunków działań przewidzianych w ramach Europejskiego Roku Młodzieży oraz w znaczący sposób omówić planowane w tym sektorze inicjatywy.
Za przybliżenie aktualnych oraz przyszłych inicjatyw odpowiedzialna była Aleksandra Polak, ekspertka sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacji Global.Lab oraz doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas seminarium omówiła zarówno genezę Europejskiego Roku Młodzieży, jak i planowane wydarzenia, projekty i przedsięwzięcia, które mają na celu podnieść świadomość młodych obywateli Unii Europejskiej oraz zachęcić ich do czynnego zaangażowania się w proponowane działania europejskie.  Ekspertka Aleksandra Polak przedstawiła również szanse, jakie Unia Europejska oferuje młodym ludziom, które wspierają zarówno rozwój osobisty, jak i zawodowy młodych Europejczyków. Jako przykład inicjatyw dla młodych osób w seminarium wymienione zostały projekty takie jak Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.  Niemniej poza wymienionymi propozycjami udziału w inicjatywach, Aleksandra Polak wskazała także na inne obszary, w których młodzież europejska może się rozwijać. 

Chcąc dowiedzieć się więcej o samej idei Europejskiego Roku Młodzieży oraz przewidywanych w ramach tegoż Roku inicjatywach, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej pod poniższym adresem lhttps://europa.eu/youth/year-of-youth_pl

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Gdańsk

Zgodnie z postanowieniem Komisji Europejskiej, a mianowicie, iż rok 2022 ogłoszony został Europejskim Rokiem Młodzieży, EUROPE DIRECT Gdańsk postanowił zorganizować szereg seminariów przybliżających społeczności lokalnej działania podejmowane na tejże płaszczyźnie. Pierwsze seminarium zorganizowano 31 stycznia, a jego celem było przybliżenie kierunków działań przewidzianych w ramach Europejskiego Roku Młodzieży oraz w znaczący sposób omówić planowane w tym sektorze inicjatywy.
Za przybliżenie aktualnych oraz przyszłych inicjatyw odpowiedzialna była Aleksandra Polak, ekspertka sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacji Global.Lab oraz doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas seminarium omówiła zarówno genezę Europejskiego Roku Młodzieży, jak i planowane wydarzenia, projekty i przedsięwzięcia, które mają na celu podnieść świadomość młodych obywateli Unii Europejskiej oraz zachęcić ich do czynnego zaangażowania się w proponowane działania europejskie.  Ekspertka Aleksandra Polak przedstawiła również szanse, jakie Unia Europejska oferuje młodym ludziom, które wspierają zarówno rozwój osobisty, jak i zawodowy młodych Europejczyków. Jako przykład inicjatyw dla młodych osób w seminarium wymienione zostały projekty takie jak Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.  Niemniej poza wymienionymi propozycjami udziału w inicjatywach, Aleksandra Polak wskazała także na inne obszary, w których młodzież europejska może się rozwijać. 

Chcąc dowiedzieć się więcej o samej idei Europejskiego Roku Młodzieży oraz przewidywanych w ramach tegoż Roku inicjatywach, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej pod poniższym adresem lhttps://europa.eu/youth/year-of-youth_pl

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Gdańsk