Przyszłość Europy: Młodzi wolontariusze debatują o ochronie środowiska

W ramach projektu Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt. “Przyszłość Europy. Weź udział!”, 18 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie online poświęcone działaniom PE i UE na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Projekt jest adresowany do młodzieży ze społeczności wspolnie.eu. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób.

Po powitaniu uczestników Kinga Schlesinger z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce przedstawiła działania biura i opowiedziała o społeczności wspólnie.eu. Uczestnicy zapoznali się z przykładowymi inicjatywami polskich wolontariuszy i wolontariuszek. Zostali zachęceni do aktywnego udziału w społeczności, której platforma internetowa w 2021 r. zostanie wzbogacona o nowe funkcje. Następnie Marta Jurczak z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana przedstawiła genezę projektu związanego z założeniami Konferencji o Przyszłości Europy.

Głównym punktem programu był wykład dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, członka sieci Team Europe. Profesor Mrozowska skupiła się na czterech pytaniach: co już zostało zrobione w kwestii ochrony środowiska i klimatu, co zostało do zrobienia, jak Unia Europejska zapatruje się na osiągnięcia w tej dziedzinie różnych krajów członkowskich i jaka powinna być rola obywateli w dalszych działaniach na rzecz środowiska. Zostało zaznaczone, że choć Unia Europejska jest liderem w dziedzinie ochrony środowiska, na sprawę trzeba popatrzeć w większej i mniejszej skali, biorąc pod uwagę działania krajów trzecich i specyfikę poszczególnych państw członkowskich. Prof. Mrozowska podkreśliła również, że ochrona środowiska staje się transgranicznym wyzwaniem pokoleniowym dla młodych ludzi. W tym kontekście zachęciła młodzież do organizowania się w sieci, w ramach inicjatyw takich jak platforma wspolnie.eu.

Po wykładzie młodzież miała okazję zadać pytania. Uczestników interesowały m.in. kwestie tempa podejmowania decyzji w sprawach środowiskowych, bilans zysków i kosztów płynących z takich decyzji i relacje Unii z krajami trzecimi oraz wspólne działania w obszarze ochrony środowiska. W tym kontekście Kinga Schlesinger wspomniała o unijnej dyrektywie o prawie do naprawy większego sprzętu AGD i aktualizacji oprogramowania.

Na zakończenie uczestnikom zostały przekazane informacje dotyczące kolejnego etapu projektu, który odbędzie się w lutym 2021. W międzyczasie zostali zachęceni do aktywnego korzystania z grupy projektu na Facebooku, gdzie mogą znaleźć materiały i wymieniać się informacjami i spostrzeżeniami.

Źródło: Parlament Europejski Biuro w Polsce

W ramach projektu Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt. “Przyszłość Europy. Weź udział!”, 18 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie online poświęcone działaniom PE i UE na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Projekt jest adresowany do młodzieży ze społeczności wspolnie.eu. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób.

Po powitaniu uczestników Kinga Schlesinger z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce przedstawiła działania biura i opowiedziała o społeczności wspólnie.eu. Uczestnicy zapoznali się z przykładowymi inicjatywami polskich wolontariuszy i wolontariuszek. Zostali zachęceni do aktywnego udziału w społeczności, której platforma internetowa w 2021 r. zostanie wzbogacona o nowe funkcje. Następnie Marta Jurczak z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana przedstawiła genezę projektu związanego z założeniami Konferencji o Przyszłości Europy.

Głównym punktem programu był wykład dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, członka sieci Team Europe. Profesor Mrozowska skupiła się na czterech pytaniach: co już zostało zrobione w kwestii ochrony środowiska i klimatu, co zostało do zrobienia, jak Unia Europejska zapatruje się na osiągnięcia w tej dziedzinie różnych krajów członkowskich i jaka powinna być rola obywateli w dalszych działaniach na rzecz środowiska. Zostało zaznaczone, że choć Unia Europejska jest liderem w dziedzinie ochrony środowiska, na sprawę trzeba popatrzeć w większej i mniejszej skali, biorąc pod uwagę działania krajów trzecich i specyfikę poszczególnych państw członkowskich. Prof. Mrozowska podkreśliła również, że ochrona środowiska staje się transgranicznym wyzwaniem pokoleniowym dla młodych ludzi. W tym kontekście zachęciła młodzież do organizowania się w sieci, w ramach inicjatyw takich jak platforma wspolnie.eu.

Po wykładzie młodzież miała okazję zadać pytania. Uczestników interesowały m.in. kwestie tempa podejmowania decyzji w sprawach środowiskowych, bilans zysków i kosztów płynących z takich decyzji i relacje Unii z krajami trzecimi oraz wspólne działania w obszarze ochrony środowiska. W tym kontekście Kinga Schlesinger wspomniała o unijnej dyrektywie o prawie do naprawy większego sprzętu AGD i aktualizacji oprogramowania.

Na zakończenie uczestnikom zostały przekazane informacje dotyczące kolejnego etapu projektu, który odbędzie się w lutym 2021. W międzyczasie zostali zachęceni do aktywnego korzystania z grupy projektu na Facebooku, gdzie mogą znaleźć materiały i wymieniać się informacjami i spostrzeżeniami.

Źródło: Parlament Europejski Biuro w Polsce