Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wspólnie z ekspertami sieci Team Europe przygotowało ciekawą publikację dotyczącą priorytetów nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen w kontekście polskich interesów.

Książkę rozpoczyna rozdział wprowadzający autorstwa Marka Prawdy Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, w którym naświetlone zostały bliżej priorytety sformułowane przez przewodniczącą Komisji. Towarzyszy mu rozdział Marcina Napiórkowskiego, zwracający uwagę na to, że integracja europejska jest również projektem mitologicznym, wymagającym właściwego języka i treści. Zamyka tę wprowadzającą część książki rozdział zawierający socjologiczno – polityczną analizę wyników wyborów do polskiego parlamentu, autorstwa Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Kolejne rozdziały zostały „uszeregowane” według priorytetów rozwoju Unii Europejskiej, nakreślonych przez Ursule von der Leyen, z  wyszczególnieniem dodatkowych spraw, istotnych z polskiego punktu widzenia. Książkę kończą konkluzje, w których sumarycznie ujęto oceny i rekomendacje, mogące mieć znaczenia w  kontekście realizacji priorytetów rozwoju Unii Europejskiej.

Rok 2019 miał szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego (23–26 maja) wykazały wzrost społecznego zainteresowania w państwach członkowskich przyszłymi losami Unii, o czym świadczy wysoka frekwencja (powyżej 50%). Jednocześnie pozwalają one na optymizm jeśli chodzi o główne wyzwanie, z jakim konfrontowany jest w ostatnich latach proces integracji europejskiej: coraz głośniejsza artykulacja ruchów antyeuropejskich, nacjonalistycznych, ksenofobicznych, populistycznych. Zostały one w następstwie wyborów relatywnie osłabione w Parlamencie Europejskim, a  ugrupowania pro-integracyjne zyskały zdecydowaną większość, przy czym mocniejszą niż dotychczas pozycję osiągnęli zieloni i liberałowie, przełamując dotychczasową dominację partii chadeckiej i socjaldemokratycznej. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczął się niezmiernie istotny proces wyłaniania kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska, przy czym bez wątpienia w centrum uwagi znajdowało się powołanie nowego kolegium Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, desygnowana na przewodniczącą Komisji, w swoim „Programie dla Europy” przedstawiła zestawienie najważniejszych wytycznych na nadchodzącą kadencję 2019–2024:

1) Europejski Zielony Ład,

2) Gospodarka, która służy ludziom,

3) Europa na miarę ery cyfrowej,

4) Ochrona naszego europejskiego stylu życia (w tym praworządność i tworzenie polityki migracyjnej),

5) Silniejsza pozycja Europy w świecie,

6) Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Publikacja dostępna jest w wersji online tutaj.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Zielona Góra

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wspólnie z ekspertami sieci Team Europe przygotowało ciekawą publikację dotyczącą priorytetów nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen w kontekście polskich interesów.

Książkę rozpoczyna rozdział wprowadzający autorstwa Marka Prawdy Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, w którym naświetlone zostały bliżej priorytety sformułowane przez przewodniczącą Komisji. Towarzyszy mu rozdział Marcina Napiórkowskiego, zwracający uwagę na to, że integracja europejska jest również projektem mitologicznym, wymagającym właściwego języka i treści. Zamyka tę wprowadzającą część książki rozdział zawierający socjologiczno – polityczną analizę wyników wyborów do polskiego parlamentu, autorstwa Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Kolejne rozdziały zostały „uszeregowane” według priorytetów rozwoju Unii Europejskiej, nakreślonych przez Ursule von der Leyen, z  wyszczególnieniem dodatkowych spraw, istotnych z polskiego punktu widzenia. Książkę kończą konkluzje, w których sumarycznie ujęto oceny i rekomendacje, mogące mieć znaczenia w  kontekście realizacji priorytetów rozwoju Unii Europejskiej.

Rok 2019 miał szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego (23–26 maja) wykazały wzrost społecznego zainteresowania w państwach członkowskich przyszłymi losami Unii, o czym świadczy wysoka frekwencja (powyżej 50%). Jednocześnie pozwalają one na optymizm jeśli chodzi o główne wyzwanie, z jakim konfrontowany jest w ostatnich latach proces integracji europejskiej: coraz głośniejsza artykulacja ruchów antyeuropejskich, nacjonalistycznych, ksenofobicznych, populistycznych. Zostały one w następstwie wyborów relatywnie osłabione w Parlamencie Europejskim, a  ugrupowania pro-integracyjne zyskały zdecydowaną większość, przy czym mocniejszą niż dotychczas pozycję osiągnęli zieloni i liberałowie, przełamując dotychczasową dominację partii chadeckiej i socjaldemokratycznej. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczął się niezmiernie istotny proces wyłaniania kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska, przy czym bez wątpienia w centrum uwagi znajdowało się powołanie nowego kolegium Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, desygnowana na przewodniczącą Komisji, w swoim „Programie dla Europy” przedstawiła zestawienie najważniejszych wytycznych na nadchodzącą kadencję 2019–2024:

1) Europejski Zielony Ład,

2) Gospodarka, która służy ludziom,

3) Europa na miarę ery cyfrowej,

4) Ochrona naszego europejskiego stylu życia (w tym praworządność i tworzenie polityki migracyjnej),

5) Silniejsza pozycja Europy w świecie,

6) Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Publikacja dostępna jest w wersji online tutaj.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Zielona Góra