Polska, Unia i przyszłość Europy

“Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania” – to tytuł publikacji, którą pod patronatem Przedstawicielstwa KE w Polsce przygotowali eksperci sieci Team Europe. To także temat konferencji, jaka we wtorek 23 października odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym uczniowie szkół średnich i studenci KUL oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

Konferencję rozpoczęło spotkanie w ramach Dialogów Obywatelskich z Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który przedstawił aktualną sytuację w Unii Europejskiej i odpowiadał na pytania dotyczące m.in. roli i pozycji Polski we wspólnocie.

Po Dialogu rozpoczęła się debata panelowa. Wśród prelegentów byli współautorzy książki i eksperci Team Europe:

 • prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),
 • dr hab. Ewelina Cała–Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
 • dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych)
 • dr Paweł Świeboda (Wicedyrektor thinktanku KE European Political Strategy Center w Brukseli),
 • Piotr Maciej Kaczyński (Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht).

Dyskusja dotyczyła m.in. strategicznych wyzwań Unii Europejskiej, polityki integracyjnej, wpływu migracji na przyszłości wspólnoty i suwerenności państw członkowskich. Uczestników debaty interesowały szczególnie problemy związane z brexitem oraz bezpośredni wpływ polityki i decyzji Unii Europejskiej na życie codzienne Europejczyków.

Spotkanie moderowała dr hab. Beata Piskorska (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL):

– Ta debata, której uczestnikiem są eksperci zespołu Team Europe, zespołu specjalistów działających przy Przedstawicielstwie KE w Polsce, jest skierowana do studentów, do młodzieży, do uczniów szkół licealnych, ale też do wszystkich zainteresowanych tematyką integracji europejskiej, których nurtują pewne pytania (…). Należy pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko korzyści gospodarcze, ale przede wszystkim wartości, do których dzielenia zobowiązaliśmy się przystępując do wspólnoty.

Konferencję zorganizował Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Współorganizatorami wydarzenia byli:

 • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce,
 • Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych – ERIA,
 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin,
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oddział Lublin.

Relacja wideo z wydarzenia w TV KUL

“Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania” – to tytuł publikacji, którą pod patronatem Przedstawicielstwa KE w Polsce przygotowali eksperci sieci Team Europe. To także temat konferencji, jaka we wtorek 23 października odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym uczniowie szkół średnich i studenci KUL oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

Konferencję rozpoczęło spotkanie w ramach Dialogów Obywatelskich z Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który przedstawił aktualną sytuację w Unii Europejskiej i odpowiadał na pytania dotyczące m.in. roli i pozycji Polski we wspólnocie.

Po Dialogu rozpoczęła się debata panelowa. Wśród prelegentów byli współautorzy książki i eksperci Team Europe:

 • prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),
 • dr hab. Ewelina Cała–Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
 • dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych)
 • dr Paweł Świeboda (Wicedyrektor thinktanku KE European Political Strategy Center w Brukseli),
 • Piotr Maciej Kaczyński (Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht).

Dyskusja dotyczyła m.in. strategicznych wyzwań Unii Europejskiej, polityki integracyjnej, wpływu migracji na przyszłości wspólnoty i suwerenności państw członkowskich. Uczestników debaty interesowały szczególnie problemy związane z brexitem oraz bezpośredni wpływ polityki i decyzji Unii Europejskiej na życie codzienne Europejczyków.

Spotkanie moderowała dr hab. Beata Piskorska (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL):

– Ta debata, której uczestnikiem są eksperci zespołu Team Europe, zespołu specjalistów działających przy Przedstawicielstwie KE w Polsce, jest skierowana do studentów, do młodzieży, do uczniów szkół licealnych, ale też do wszystkich zainteresowanych tematyką integracji europejskiej, których nurtują pewne pytania (…). Należy pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko korzyści gospodarcze, ale przede wszystkim wartości, do których dzielenia zobowiązaliśmy się przystępując do wspólnoty.

Konferencję zorganizował Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Współorganizatorami wydarzenia byli:

 • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce,
 • Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych – ERIA,
 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin,
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oddział Lublin.

Relacja wideo z wydarzenia w TV KUL