Polityka spójności i Unia Walutowa. Aleksandra Borowicz

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu dr Aleksandra Borowicz – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Ma doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024 oraz kierownik studium podyplomowego „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich” prowadzonego na UG. W latach 2005-2010 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Autorka i współautorka publikacji z dziedziny zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz integracji europejskiej.

Poruszane tematy:
🔹 Czym jest polityka spójności?
🔹 Czym jest region UE?
🔹 W jaki sposób środki finansowe są rozdzielane między państwa i regiony?
🔹 Jaką rolę odegrała Grupa Wyszehradzka w integracji europejskiej?
🔹 Jak inflacja wpływa na strefa euro?

Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

źródło: strona internetowa Instytutu Polityk Publicznych w Krakowie

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu dr Aleksandra Borowicz – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Ma doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024 oraz kierownik studium podyplomowego „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich” prowadzonego na UG. W latach 2005-2010 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Autorka i współautorka publikacji z dziedziny zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz integracji europejskiej.

Poruszane tematy:
🔹 Czym jest polityka spójności?
🔹 Czym jest region UE?
🔹 W jaki sposób środki finansowe są rozdzielane między państwa i regiony?
🔹 Jaką rolę odegrała Grupa Wyszehradzka w integracji europejskiej?
🔹 Jak inflacja wpływa na strefa euro?

Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

źródło: strona internetowa Instytutu Polityk Publicznych w Krakowie