O Polsce i Unii Europejskiej w Słupsku

„Słupsk jest stolicą Polski europejskiej. Tutaj na przykład odbywa się od 13 lat Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży i to jest jeden z najciekawszych projektów jakie widziałem w tym kraju. 40 tysięcy uczniów przewinęło przez te kilkanaście lat. Dzisiaj jest konferencja promująca książkę o Unii Europejskiej i przy okazji laureaci tej Olimpiady „Gwiezdny Krąg” zorganizują jedną cześć konferencji. Wszyscy jesteśmy ciekawi jak to idzie. A o Europie trzeba dziś rozmawiać, krytycznie, ale dużo”

– powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce rozpoczynając wizytę w Słupsku.

11 czerwca w Słupsku odbył się cykl spotkań z Markiem Prawdą – Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz ekspertami Team Europe, których celem była dyskusja nad przyszłością Unii Europejskiej, a także promocja książki „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania.”

Pierwsze spotkanie miało miejsce na antenie Radia Słupsk, na której dr Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wyzwań z jakimi musi się zmierzyć w najbliższym czasie Unia Europejska. Nie zabrakło także pytań o Brexit, czy propozycję Komisji Europejskiej w zakresie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Całość audycji dostępna jest na stronie internetowej Radia Słupsk.

Kolejnym punktem spotkań był Dialog Obywatelski z udziałem Dyrektora Marka Prawdy w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Wzięli w nim udział sołtysi z regionu słupskiego oraz władze samorządowe. Na początku spotkania Dyrektor Prawda podzielił się z uczestnikami bieżącymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a także wyzwaniami z jakimi przyjdzie się zmierzyć tej organizacji międzynarodowej w przyszłości. W kolejnej części dialogu, zebrani goście mieli okazję zadać pytania, dotyczące nurtujących ich spraw związanych z Unią Europejską. Wśród zagadnień pojawiły się m.in. różnice w jakości tych samych produktów w różnych państwach członkowskich, dysproporcje w wynagrodzeniach za wykonywanie tej samej pracy, czy wsparcia udzielanego przez Unię Europejską samorządom lokalnym i regionalnym.

Następnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się kolejny dialog obywatelski, w którym wzięli udział tym razem studenci, uczniowie, pracownicy naukowi z regionu słupskiego, eksperci Team Europe, a także mieszkańcy regionu słupskiego. Dyrektor Marek Prawda w przeważającej części dialogu odpowiadał na pytania zebranej publiczności. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z prawami obywateli po wystąpieniu Wielkiej Brytanii, przystąpieniem Polski do strefy euro, a także kryteriów jakie były u podstaw propozycji podziału środków przez Komisji Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

Kolejnym punktem spotkania był panel ekspercki Team Europe pt. „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”:

  • Dr hab. Beata Piskorska, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
  • Dr Elżbieta Skotnicka–Illasiewicz, w latach 1967-1993 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w latach 1998-2004 członkini zespołu ekspertów ad personam przy pełnomocniku rządu do spraw negocjacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, do 2009 roku radca ministra w UKIE;
  • Dr Spasimir Domaradzki, wykładowca akademicki w Uczelni Łazarskiego, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa”;
  • Dr Leszek Cybulski, pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu;
  • Piotr Maciej Kaczyński, wykładowca Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht.

Moderatorem spotkania był dr Rafał Kuligowski, adiunkt w Katedrze Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej w Słupsk.

Po krótkim wstępie panelistów i przypomnieniu głównych tez zawartych w publikacji, rozpoczęła się dyskusja ze zgromadzoną publicznością. Wśród problemów poruszanych były kwestie tzw. reakcji łańcuchowej, czy Wielka Brytania nie będzie pierwszym krajem, który sprawi że pojawią się kolejne państwa chcące wystąpić z Unii Europejskiej. Zebrana publiczność dyskutowała także o kwestii uznania państwowości obszarów na Bałkanach oraz relacji Unia Europejska – Rosja. Szczególnym zainteresowaniem był jednak temat pozycji Polski w Unii Europejskiej i tego jaką role obecnie odgrywa nasz kraj.

„Słupsk jest stolicą Polski europejskiej. Tutaj na przykład odbywa się od 13 lat Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży i to jest jeden z najciekawszych projektów jakie widziałem w tym kraju. 40 tysięcy uczniów przewinęło przez te kilkanaście lat. Dzisiaj jest konferencja promująca książkę o Unii Europejskiej i przy okazji laureaci tej Olimpiady „Gwiezdny Krąg” zorganizują jedną cześć konferencji. Wszyscy jesteśmy ciekawi jak to idzie. A o Europie trzeba dziś rozmawiać, krytycznie, ale dużo”

– powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce rozpoczynając wizytę w Słupsku.

11 czerwca w Słupsku odbył się cykl spotkań z Markiem Prawdą – Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz ekspertami Team Europe, których celem była dyskusja nad przyszłością Unii Europejskiej, a także promocja książki „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania.”

Pierwsze spotkanie miało miejsce na antenie Radia Słupsk, na której dr Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wyzwań z jakimi musi się zmierzyć w najbliższym czasie Unia Europejska. Nie zabrakło także pytań o Brexit, czy propozycję Komisji Europejskiej w zakresie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Całość audycji dostępna jest na stronie internetowej Radia Słupsk.

Kolejnym punktem spotkań był Dialog Obywatelski z udziałem Dyrektora Marka Prawdy w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Wzięli w nim udział sołtysi z regionu słupskiego oraz władze samorządowe. Na początku spotkania Dyrektor Prawda podzielił się z uczestnikami bieżącymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a także wyzwaniami z jakimi przyjdzie się zmierzyć tej organizacji międzynarodowej w przyszłości. W kolejnej części dialogu, zebrani goście mieli okazję zadać pytania, dotyczące nurtujących ich spraw związanych z Unią Europejską. Wśród zagadnień pojawiły się m.in. różnice w jakości tych samych produktów w różnych państwach członkowskich, dysproporcje w wynagrodzeniach za wykonywanie tej samej pracy, czy wsparcia udzielanego przez Unię Europejską samorządom lokalnym i regionalnym.

Następnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się kolejny dialog obywatelski, w którym wzięli udział tym razem studenci, uczniowie, pracownicy naukowi z regionu słupskiego, eksperci Team Europe, a także mieszkańcy regionu słupskiego. Dyrektor Marek Prawda w przeważającej części dialogu odpowiadał na pytania zebranej publiczności. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z prawami obywateli po wystąpieniu Wielkiej Brytanii, przystąpieniem Polski do strefy euro, a także kryteriów jakie były u podstaw propozycji podziału środków przez Komisji Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

Kolejnym punktem spotkania był panel ekspercki Team Europe pt. „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”:

  • Dr hab. Beata Piskorska, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
  • Dr Elżbieta Skotnicka–Illasiewicz, w latach 1967-1993 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w latach 1998-2004 członkini zespołu ekspertów ad personam przy pełnomocniku rządu do spraw negocjacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, do 2009 roku radca ministra w UKIE;
  • Dr Spasimir Domaradzki, wykładowca akademicki w Uczelni Łazarskiego, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa”;
  • Dr Leszek Cybulski, pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu;
  • Piotr Maciej Kaczyński, wykładowca Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht.

Moderatorem spotkania był dr Rafał Kuligowski, adiunkt w Katedrze Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej w Słupsk.

Po krótkim wstępie panelistów i przypomnieniu głównych tez zawartych w publikacji, rozpoczęła się dyskusja ze zgromadzoną publicznością. Wśród problemów poruszanych były kwestie tzw. reakcji łańcuchowej, czy Wielka Brytania nie będzie pierwszym krajem, który sprawi że pojawią się kolejne państwa chcące wystąpić z Unii Europejskiej. Zebrana publiczność dyskutowała także o kwestii uznania państwowości obszarów na Bałkanach oraz relacji Unia Europejska – Rosja. Szczególnym zainteresowaniem był jednak temat pozycji Polski w Unii Europejskiej i tego jaką role obecnie odgrywa nasz kraj.