Międzynarodowy Dzień Demokracji

15 września to Międzynarodowy Dzień Demokracji.

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada 2007 roku w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji. Jego celem jest ochrona i promocja zasad demokratycznych wśród wszystkich państw i społeczeństw. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, iż siła Europy tkwi w jej jedności, a filarem tej jedności są nasze wspólne wartości demokratyczne: nasze zaangażowanie na rzecz podstawowych praw człowieka, ochrona wolnej i niezależnej prasy, utrzymanie praworządności oraz równość – kobiet i mężczyzn, mieszkańców wsi i miast, młodszych i starszych.

W ramach obchodów tego święta zorganizowaliśmy warsztaty “Demokracja w praktyce”, które przeprowadziła dr Paula Wiśniewska – Ekspert Team Europe w naszej siedzibie.

W warsztatach tych udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnicy warsztatów poznali instytucje europejskie oraz sposób ich działania, uzyskali cenne informacje dot. społeczności wspolnie.eu, a także w bardzo kreatywny sposób przedstawili własne pomysły na zmobilizowanie mieszkańców Europy do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Bardzo dziękujemy młodzieży za udział, Pani Pauli za przeprowadzenie ciekawych warsztatów, a także Pani Agnieszce Organiście, która zorganizowała grupę chętnych i aktywnych uczniów.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski

15 września to Międzynarodowy Dzień Demokracji.

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada 2007 roku w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji. Jego celem jest ochrona i promocja zasad demokratycznych wśród wszystkich państw i społeczeństw. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, iż siła Europy tkwi w jej jedności, a filarem tej jedności są nasze wspólne wartości demokratyczne: nasze zaangażowanie na rzecz podstawowych praw człowieka, ochrona wolnej i niezależnej prasy, utrzymanie praworządności oraz równość – kobiet i mężczyzn, mieszkańców wsi i miast, młodszych i starszych.

W ramach obchodów tego święta zorganizowaliśmy warsztaty “Demokracja w praktyce”, które przeprowadziła dr Paula Wiśniewska – Ekspert Team Europe w naszej siedzibie.

W warsztatach tych udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnicy warsztatów poznali instytucje europejskie oraz sposób ich działania, uzyskali cenne informacje dot. społeczności wspolnie.eu, a także w bardzo kreatywny sposób przedstawili własne pomysły na zmobilizowanie mieszkańców Europy do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Bardzo dziękujemy młodzieży za udział, Pani Pauli za przeprowadzenie ciekawych warsztatów, a także Pani Agnieszce Organiście, która zorganizowała grupę chętnych i aktywnych uczniów.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski