LAUREACI OLIMPIADY GWIEZDNY KRĄG 2022

Licealistka z Katowic wygrała tegoroczną edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”Zuzanna Marciniak pojedzie się na płatny staż do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie posła Janusza Lewandowskiego.

Nagrody wręczono podczas gali finałowej olimpiady. Jej organizatorem było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży, zaś partnerami byli: punkty Europe Direct w Polsce, eksperci Team Europe, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku.

Olimpiada składała się z trzech etapów: I etap (7.03.2022), w którym wzięło udział 1990 uczniów, II etap (28.03.2022), w którym wzięło udział: 812 uczestników oraz zawodów III stopnia: testu (21.04.2022) i debaty oraz odpowiedzi ustnej (9.06.2022). Była to trzecia co do wielkości Olimpiada w historii biorąc pod uwagę liczbę uczestników.

Klasyfikacja uczestników:

• miejsce I: Zuzanna Marciniak, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
• miejsce II: Maksymilian Grądz, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie;
• miejsce III: Wiktoria Bzoma, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach;
• miejsce IV: Jakub Banach, XII Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego we Wrocławiu;
• miejsce V: Marcel Fabiańczyk, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
• miejsce VI: Michał Branicki, VIII Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Opolu;
• miejsce VII: Jakub Łaganowski, I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy;
• miejsce VIII: Jerzy Szempliński, XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie;
• miejsce IX: Karol Jamróz, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonkowskiej w Białymstoku;
• miejsce X: Jacek Dobiański, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku.

Kontekst:

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” to największy tego typu projekt edukacji europejskiej w Polsce organizowany od 2004 roku. W jego przebieg zaangażowane są punkty Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej, eksperci Team Europe.

Olimpiada koncentruje się głównie na praktycznym wykorzystaniu wiedzy uczestników. Jej celem nie jest wymaganie encyklopedycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, liczby posłów w Parlamencie Europejskim, czy tego w którym roku jaki traktat został podpisany. Założeniem organizatorów Olimpiady jest, poprzez tryb przeprowadzania poszczególnych etapów, podejmowanie działań mających na celu zrozumienie procesów zachodzących w Unii Europejskiej, jej państwach członkowskich, a także relacji z podmiotami trzecimi.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski

Licealistka z Katowic wygrała tegoroczną edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”Zuzanna Marciniak pojedzie się na płatny staż do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie posła Janusza Lewandowskiego.

Nagrody wręczono podczas gali finałowej olimpiady. Jej organizatorem było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży, zaś partnerami byli: punkty Europe Direct w Polsce, eksperci Team Europe, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku.

Olimpiada składała się z trzech etapów: I etap (7.03.2022), w którym wzięło udział 1990 uczniów, II etap (28.03.2022), w którym wzięło udział: 812 uczestników oraz zawodów III stopnia: testu (21.04.2022) i debaty oraz odpowiedzi ustnej (9.06.2022). Była to trzecia co do wielkości Olimpiada w historii biorąc pod uwagę liczbę uczestników.

Klasyfikacja uczestników:

• miejsce I: Zuzanna Marciniak, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
• miejsce II: Maksymilian Grądz, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie;
• miejsce III: Wiktoria Bzoma, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach;
• miejsce IV: Jakub Banach, XII Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego we Wrocławiu;
• miejsce V: Marcel Fabiańczyk, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
• miejsce VI: Michał Branicki, VIII Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Opolu;
• miejsce VII: Jakub Łaganowski, I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy;
• miejsce VIII: Jerzy Szempliński, XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie;
• miejsce IX: Karol Jamróz, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonkowskiej w Białymstoku;
• miejsce X: Jacek Dobiański, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku.

Kontekst:

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” to największy tego typu projekt edukacji europejskiej w Polsce organizowany od 2004 roku. W jego przebieg zaangażowane są punkty Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej, eksperci Team Europe.

Olimpiada koncentruje się głównie na praktycznym wykorzystaniu wiedzy uczestników. Jej celem nie jest wymaganie encyklopedycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, liczby posłów w Parlamencie Europejskim, czy tego w którym roku jaki traktat został podpisany. Założeniem organizatorów Olimpiady jest, poprzez tryb przeprowadzania poszczególnych etapów, podejmowanie działań mających na celu zrozumienie procesów zachodzących w Unii Europejskiej, jej państwach członkowskich, a także relacji z podmiotami trzecimi.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski