Konkurs Debat Oksfordzkich “Proszę mi nie przerywać!”

Konkurs Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!”

Europejski Zielony Ład to jeden z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Komisja zapowiada aktywne i ambitne działania dotyczące ekologii, ochrony środowiska i klimatu.

Aby włączyć się w debatę na ten temat, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działający w ramach sieci informacyjnej Komisji Europejskiej, Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Śląskiej oraz sieć Team Europe serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!”.

Konkurs Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz klauzul o przetwarzaniu danych osobowych na adres e-mailowy: europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl lub faxem na numer (32) 209 16 90 wew. 25 w terminie do dnia 8 marca 2020 roku.

W przypadku, kiedy do udziału w Konkursie Debat Oksfordzkich zgłosi się większa liczba zespołów, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice przeprowadzi eliminacje, które polegać będą na przygotowaniu (przez zgłoszone zespoły) prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnienia związanego z ekologią. Dodatkowo udział zespołów w Konkursie Debat Oksfordzkich poprzedzony zostanie warsztatami skierowanymi do klas, z których będą pochodzić uczniowie biorący udział w Konkursie.

Na laureatów Konkursu czekają nagrody rzeczowe.

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie oraz Zaproszeniu, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Katowice

Konkurs Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!”

Europejski Zielony Ład to jeden z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Komisja zapowiada aktywne i ambitne działania dotyczące ekologii, ochrony środowiska i klimatu.

Aby włączyć się w debatę na ten temat, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działający w ramach sieci informacyjnej Komisji Europejskiej, Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Śląskiej oraz sieć Team Europe serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!”.

Konkurs Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz klauzul o przetwarzaniu danych osobowych na adres e-mailowy: europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl lub faxem na numer (32) 209 16 90 wew. 25 w terminie do dnia 8 marca 2020 roku.

W przypadku, kiedy do udziału w Konkursie Debat Oksfordzkich zgłosi się większa liczba zespołów, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice przeprowadzi eliminacje, które polegać będą na przygotowaniu (przez zgłoszone zespoły) prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnienia związanego z ekologią. Dodatkowo udział zespołów w Konkursie Debat Oksfordzkich poprzedzony zostanie warsztatami skierowanymi do klas, z których będą pochodzić uczniowie biorący udział w Konkursie.

Na laureatów Konkursu czekają nagrody rzeczowe.

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie oraz Zaproszeniu, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Katowice