Konferencja w sprawie przyszłości Europy – warsztaty

Komisja Europejska chce ustanowić rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży! To właśnie młodzież w dniu 20.10.2021 r. wzięła udział w warsztatach partycypacyjnych dot. przyszłości Europy, które poprowadziła dr Paula Wiśniewska – Ekspert Team Europe w naszym Punkcie. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim mieli okazję porozmawiać o kwestiach związanych ze zmianami klimatu oraz cyberbezpieczeństwie. Wykorzystana została formuła otwartej debaty World Cafe. Jest to metoda, która służy swobodnej wymianie informacji i pomysłów, zlokalizowaniu problemów, określeniu potrzeb oraz kroków umożliwiających działanie. Uczestnicy podzieleni byli na grupy przypisane do konkretnych tematów.

Zastanawiali się w jaki sposób Unia Europejska może poprawić swoje działania kwestiach związanych ze zmianami klimatu oraz cyberbezpieczeństwie oraz co zrobić, żeby być jeszcze bliżej obywateli.

W ramach dyskusji uczestnicy zgłosili m.in. następujące pomysły w obszarze ochrony środowiska:

– przekazanie środków na zmiany systemu ogrzewania dla obywateli;

– zwiększenie działań w zakresie edukowania obywateli w tematach związanych z ochroną środowiska, segregowaniem śmieci, odnawialnych źródeł energii;

– zazielenianie przestrzeni miejskiej

– zwiększenie środków finansowych na transport publiczny;

– wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad odnoszących się do utylizacji śmieci;

– korzystanie z odnawialnych źródeł energii; – przejście na elektrownie atomowe; – ochrona lasów;

W zakresie cyberbezpieczeństwa:

– zwiększenie kontroli nad zabezpieczeniami danych w portalach społecznościowych;

– szerzenie wiedzy o bezpieczeństwu w sieci;

– podwójna weryfikacja tożsamości w ramach zabezpieczeń;

– walka z fejkowymi kontami;

– zwiększenie świadomości o niebezpieczeństwie w sieci wśród starszych osób;

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział! Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie w ramach kolejnych warsztatów partycypacyjnych.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski

Komisja Europejska chce ustanowić rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży! To właśnie młodzież w dniu 20.10.2021 r. wzięła udział w warsztatach partycypacyjnych dot. przyszłości Europy, które poprowadziła dr Paula Wiśniewska – Ekspert Team Europe w naszym Punkcie. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim mieli okazję porozmawiać o kwestiach związanych ze zmianami klimatu oraz cyberbezpieczeństwie. Wykorzystana została formuła otwartej debaty World Cafe. Jest to metoda, która służy swobodnej wymianie informacji i pomysłów, zlokalizowaniu problemów, określeniu potrzeb oraz kroków umożliwiających działanie. Uczestnicy podzieleni byli na grupy przypisane do konkretnych tematów.

Zastanawiali się w jaki sposób Unia Europejska może poprawić swoje działania kwestiach związanych ze zmianami klimatu oraz cyberbezpieczeństwie oraz co zrobić, żeby być jeszcze bliżej obywateli.

W ramach dyskusji uczestnicy zgłosili m.in. następujące pomysły w obszarze ochrony środowiska:

– przekazanie środków na zmiany systemu ogrzewania dla obywateli;

– zwiększenie działań w zakresie edukowania obywateli w tematach związanych z ochroną środowiska, segregowaniem śmieci, odnawialnych źródeł energii;

– zazielenianie przestrzeni miejskiej

– zwiększenie środków finansowych na transport publiczny;

– wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad odnoszących się do utylizacji śmieci;

– korzystanie z odnawialnych źródeł energii; – przejście na elektrownie atomowe; – ochrona lasów;

W zakresie cyberbezpieczeństwa:

– zwiększenie kontroli nad zabezpieczeniami danych w portalach społecznościowych;

– szerzenie wiedzy o bezpieczeństwu w sieci;

– podwójna weryfikacja tożsamości w ramach zabezpieczeń;

– walka z fejkowymi kontami;

– zwiększenie świadomości o niebezpieczeństwie w sieci wśród starszych osób;

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział! Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie w ramach kolejnych warsztatów partycypacyjnych.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski