KONFERENCJA ON-LINE O PERSPEKTYWACH CZŁONKOSTWA UKRAINY W UE

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
we współpracy
z Konferencją Ambasadorów RP

zapraszają na seminarium online

Ukraina należy do Europy!
Perspektywa członkostwa Ukrainy w UE
w świetle konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej

Kiedy: 29 czerwca 2022 (środa), godz. 18.00

Program

• Iga Kamocka (Fundacja Schumana): powitanie
• Jan Barcz: moderacja i wprowadzenie
• Marcin Święcicki: stanowisko Ukrainy ws. członkostwa w UE
• Jan Truszczyński: ocena stanowiska Komisji Europejskiej
• Jarosław Pietras: ocena stanowiska Rady Europejskiej
• Dyskusja

Rejestracja na wydarzenie (do 28.06)www.schuman.pl/ukrainawue

Preleganci

Jan Barcz: profesor prawa międzynarodowego (Akademia L. Kozmińskiego), były dyplomata, m.in. Ambasador RP w Wiedniu (1995-2000); członek Team Europe Direct i Konferencji Ambasadorów RP.

Marcin Święcicki: polityk i ekonomista, Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 1989-1991, Prezydent Warszawy 1994-99, członek zespołu negocjującego wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1999-2000, koordynator OBWE ds Ekonomicznych
i Ochrony Środowiska 2002-2005, Rzecznik Praw Przedsiębiorców na Ukrainie 2019-2021

Jan Truszczyński: m.in. w drugiej połowie lat 90. szef St. Przedstawicielstwa RP przy UE, główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, następnie sekretarz stanu w MSZ; 2010-2014 kierował Dyrekcją Generalną ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej; w latach 2014-2018 doradzał w Kijowie administracji ukraińskiej; członek Team Europe Direct i Konferencji Ambasadorów RP.

Jarosław Pietras: dr ekonomii, brał udział w negocjacjach nad układem stowarzyszeniowym i traktatem akcesyjnym, w roku 2007 doradzał w sprawach europejskich administracji Tymoszenko/Juszczenko; m.in. podsekretarz stanu a następnie sekretarz stanu w UKIE, przez ostatnie 12 lat Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
we współpracy
z Konferencją Ambasadorów RP

zapraszają na seminarium online

Ukraina należy do Europy!
Perspektywa członkostwa Ukrainy w UE
w świetle konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej

Kiedy: 29 czerwca 2022 (środa), godz. 18.00

Program

• Iga Kamocka (Fundacja Schumana): powitanie
• Jan Barcz: moderacja i wprowadzenie
• Marcin Święcicki: stanowisko Ukrainy ws. członkostwa w UE
• Jan Truszczyński: ocena stanowiska Komisji Europejskiej
• Jarosław Pietras: ocena stanowiska Rady Europejskiej
• Dyskusja

Rejestracja na wydarzenie (do 28.06)www.schuman.pl/ukrainawue

Preleganci

Jan Barcz: profesor prawa międzynarodowego (Akademia L. Kozmińskiego), były dyplomata, m.in. Ambasador RP w Wiedniu (1995-2000); członek Team Europe Direct i Konferencji Ambasadorów RP.

Marcin Święcicki: polityk i ekonomista, Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 1989-1991, Prezydent Warszawy 1994-99, członek zespołu negocjującego wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1999-2000, koordynator OBWE ds Ekonomicznych
i Ochrony Środowiska 2002-2005, Rzecznik Praw Przedsiębiorców na Ukrainie 2019-2021

Jan Truszczyński: m.in. w drugiej połowie lat 90. szef St. Przedstawicielstwa RP przy UE, główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, następnie sekretarz stanu w MSZ; 2010-2014 kierował Dyrekcją Generalną ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej; w latach 2014-2018 doradzał w Kijowie administracji ukraińskiej; członek Team Europe Direct i Konferencji Ambasadorów RP.

Jarosław Pietras: dr ekonomii, brał udział w negocjacjach nad układem stowarzyszeniowym i traktatem akcesyjnym, w roku 2007 doradzał w sprawach europejskich administracji Tymoszenko/Juszczenko; m.in. podsekretarz stanu a następnie sekretarz stanu w UKIE, przez ostatnie 12 lat Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski