KONFERENCJA NA TEMAT WYNIKÓW KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online pt. Konferencja w sprawie przyszłości Europy: przebieg, wyniki, następstwa, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 r. w godz. 10:00-16:45. W wydarzeniu wezmą udział praktycy, naukowcy oraz dziennikarze, w tym członkowie Team Europe (program poniżej).

Konferencja zostanie przeprowadzona na platformie Zoom pod adresem:

https://us02web.zoom.us/j/88366557950?pwd=QXVJWHNqSW9GNCtwTXZxdTFEdHROUT09

Organizatorami konferencji są: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Ośrodek Analiz, Studiów i Szkoleń OASiS PTSE; Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Program konferencji

10:00-10:15. Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Prezes PTSE, kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Team Europe)

Dr hab. Piotr Tosiek (Wiceprezes PTSE, kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Team Europe)

Prof. UŚ dr hab. Tomasz Kubin (Koordynator Ośrodka Analiz, Studiów i Szkoleń OASiS PTSE, Team Europe)

10:15-11:45. Panel I. Przebieg Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Prowadzenie: Jan Truszczyński (b. Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej, b. Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Team Europe)

Uczestnicy:

Witold Naturski (Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce)
dr Jarosław Pietras (b. Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE, b. sekretarz stanu w UKIE)
Rafał Rudnicki (Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji)
Wiktoria Tyszka-Ulężałka (przedstawicielka obywateli UE na Sesji Plenarnej Konferencji)

11:45-13:15. Panel II. Wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Prowadzenie: prof. UŚ dr hab. Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Team Europe)

Uczestnicy:

dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka (Uniwersytet Wrocławski, Team Europe)
prof. UJ dr hab. Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Team Europe)
prof. UWr dr hab. Paweł Turczyński (Uniwersytet Wrocławski)

13:30-15:00. Panel III. Następstwa Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Prowadzenie: prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Team Europe)

Uczestnicy:

prof. ISP PAN dr hab. Agnieszka Cianciara (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Józef Fiszer (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene (Uniwersytet Warszawski, Team Europe)

15:00-16:30. Panel IV. Na co to komu było? Dziennikarze o Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Uczestnicy:
red. Tomasz Bielecki (Deutsche Welle, Gazeta Wyborcza)
red. Michał Broniatowski (Onet, Politico)
red. Łukasz Lipiński (polityka.pl)
red. Maciej Zakrocki (TOK FM, Team Europe)

16:30-16:45. Podsumowanie i zakończenie seminarium
Dr hab. Vadym Zheltovskyy (Uniwersytet Warszawski)

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online pt. Konferencja w sprawie przyszłości Europy: przebieg, wyniki, następstwa, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 r. w godz. 10:00-16:45. W wydarzeniu wezmą udział praktycy, naukowcy oraz dziennikarze, w tym członkowie Team Europe (program poniżej).

Konferencja zostanie przeprowadzona na platformie Zoom pod adresem:

https://us02web.zoom.us/j/88366557950?pwd=QXVJWHNqSW9GNCtwTXZxdTFEdHROUT09

Organizatorami konferencji są: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Ośrodek Analiz, Studiów i Szkoleń OASiS PTSE; Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Program konferencji

10:00-10:15. Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Prezes PTSE, kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Team Europe)

Dr hab. Piotr Tosiek (Wiceprezes PTSE, kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Team Europe)

Prof. UŚ dr hab. Tomasz Kubin (Koordynator Ośrodka Analiz, Studiów i Szkoleń OASiS PTSE, Team Europe)

10:15-11:45. Panel I. Przebieg Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Prowadzenie: Jan Truszczyński (b. Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej, b. Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Team Europe)

Uczestnicy:

Witold Naturski (Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce)
dr Jarosław Pietras (b. Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE, b. sekretarz stanu w UKIE)
Rafał Rudnicki (Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji)
Wiktoria Tyszka-Ulężałka (przedstawicielka obywateli UE na Sesji Plenarnej Konferencji)

11:45-13:15. Panel II. Wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Prowadzenie: prof. UŚ dr hab. Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Team Europe)

Uczestnicy:

dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka (Uniwersytet Wrocławski, Team Europe)
prof. UJ dr hab. Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Team Europe)
prof. UWr dr hab. Paweł Turczyński (Uniwersytet Wrocławski)

13:30-15:00. Panel III. Następstwa Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Prowadzenie: prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Team Europe)

Uczestnicy:

prof. ISP PAN dr hab. Agnieszka Cianciara (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Józef Fiszer (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene (Uniwersytet Warszawski, Team Europe)

15:00-16:30. Panel IV. Na co to komu było? Dziennikarze o Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Uczestnicy:
red. Tomasz Bielecki (Deutsche Welle, Gazeta Wyborcza)
red. Michał Broniatowski (Onet, Politico)
red. Łukasz Lipiński (polityka.pl)
red. Maciej Zakrocki (TOK FM, Team Europe)

16:30-16:45. Podsumowanie i zakończenie seminarium
Dr hab. Vadym Zheltovskyy (Uniwersytet Warszawski)

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski