KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH COFE ZA NAMI

Przyszłość demokracji europejskiej” – pod takim tytułem odbyło się 27 października nasze kolejne spotkanie z ekspertem sieci Team Europe, tym razem dr. Bartłomiejem Zapałą.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach „Konferencji o przyszłości Europy” we współpracy z członkami Klubu Myśli Prospołecznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im Feliksa Fabianiego w Radomsku.

W ramach warsztatów powstały dwa odrębne projekty dotyczące przyszłości Europy. Wśród tych które dotyczyły pogłębiania integracji, znalazły się m.in.: zakończenie projektu Konstytucji dla Europy, jednolitej ordynacji wyborczej, dalszego poszerzenie UE o nowe kraje, wprowadzenie euro na obszarze całej UE czy też zwiększenie wydatków na badania kosmiczne. Z kolei w ramach przeciwnej wizji pojawiły się takie hasła, jak suwerenność państw ponad wszystko, likwidacja strefy Schengen, ograniczenie ingerencji instytucji UE, czy też pozostanie przy węglu, jako głównym źródle energii.

Najlepsze rekomendacje zgłoszone zostaną jako pomysły na platformie internetowej Konferencji.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski

Przyszłość demokracji europejskiej” – pod takim tytułem odbyło się 27 października nasze kolejne spotkanie z ekspertem sieci Team Europe, tym razem dr. Bartłomiejem Zapałą.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach „Konferencji o przyszłości Europy” we współpracy z członkami Klubu Myśli Prospołecznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im Feliksa Fabianiego w Radomsku.

W ramach warsztatów powstały dwa odrębne projekty dotyczące przyszłości Europy. Wśród tych które dotyczyły pogłębiania integracji, znalazły się m.in.: zakończenie projektu Konstytucji dla Europy, jednolitej ordynacji wyborczej, dalszego poszerzenie UE o nowe kraje, wprowadzenie euro na obszarze całej UE czy też zwiększenie wydatków na badania kosmiczne. Z kolei w ramach przeciwnej wizji pojawiły się takie hasła, jak suwerenność państw ponad wszystko, likwidacja strefy Schengen, ograniczenie ingerencji instytucji UE, czy też pozostanie przy węglu, jako głównym źródle energii.

Najlepsze rekomendacje zgłoszone zostaną jako pomysły na platformie internetowej Konferencji.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski