Integracja Europejska. Agnieszka Nitszke

Przy okazji dyskusji na temat priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” w kolejnym spotkaniu z cyklu „Komentarz ekspertów” porozmawialiśmy o integracji europejskiej, relacjach łączących UE i Szwajcarię, a także o tendencjach w podejściu do UE w Grupie Wyszehradzkiej. 

W „Komentarzu ekspertów” gościliśmy dr Agnieszkę Nitszke, politolożkę, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe to integracja europejska, w tym polityki europejskie i instytucje UE, a także partie polityczne i ich wpływ na proces decyzyjny. Autorka monografii: Zasada federalizmu w państwach niemieckojęzycznych (2013) oraz System agencji UE (2017) oraz serii artykułów poświęconych integracji europejskiej i partiom politycznym. W latach 2016-2019 była członkiem zespołu realizującego grant Jean Monnet Chair pod kierunkiem prof. Janusza Węca pt. „European Union in Crisis: What’s Wrong and How to Fix It”. Członkini Team Europe Polska. 

Podczas spotkania omówiliśmy: 

 • Procesy europeizacji, transformacji i deeuropeizacji, które zaszły i zachodzą w Grupie Wyszehradzkiej.
 • Relacje, jakie łączą Szwajcarię i Unię Europejską.
 • Szwajcarską demokrację. 
 • Zgromadzenia ludowe – Landsgemeinde w Szwajcarii.
 • Przyszłość integracji europejskiej. 
 • Założenia priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia”. 

Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

źródło: strona internetowa Instytutu Polityk Publicznych w Krakowie

Przy okazji dyskusji na temat priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” w kolejnym spotkaniu z cyklu „Komentarz ekspertów” porozmawialiśmy o integracji europejskiej, relacjach łączących UE i Szwajcarię, a także o tendencjach w podejściu do UE w Grupie Wyszehradzkiej. 

W „Komentarzu ekspertów” gościliśmy dr Agnieszkę Nitszke, politolożkę, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe to integracja europejska, w tym polityki europejskie i instytucje UE, a także partie polityczne i ich wpływ na proces decyzyjny. Autorka monografii: Zasada federalizmu w państwach niemieckojęzycznych (2013) oraz System agencji UE (2017) oraz serii artykułów poświęconych integracji europejskiej i partiom politycznym. W latach 2016-2019 była członkiem zespołu realizującego grant Jean Monnet Chair pod kierunkiem prof. Janusza Węca pt. „European Union in Crisis: What’s Wrong and How to Fix It”. Członkini Team Europe Polska. 

Podczas spotkania omówiliśmy: 

 • Procesy europeizacji, transformacji i deeuropeizacji, które zaszły i zachodzą w Grupie Wyszehradzkiej.
 • Relacje, jakie łączą Szwajcarię i Unię Europejską.
 • Szwajcarską demokrację. 
 • Zgromadzenia ludowe – Landsgemeinde w Szwajcarii.
 • Przyszłość integracji europejskiej. 
 • Założenia priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia”. 

Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

źródło: strona internetowa Instytutu Polityk Publicznych w Krakowie