II Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet – 12.09.2022

II Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet jest wydarzeniem które umożliwia dyskusję o potrzebach i wyzwaniach kobiet w społecznościach lokalnych oraz pozwala wymienić się doświadczeniami i podejmowanymi działaniami przez Rady Kobiet z całej Polski.

Pierwsze Forum Rad Kobiet odbyło się we Wrocławiu, gdzie głównymi celami była rozmowa na temat wyzwań stojących przed radami, promowanie inicjatyw równościowych i zapraszanie samorządów do zaangażowania w działania służące równouprawnieniu oraz edukacja w obszarze działań realizowanych na rzecz praw człowieka w Polsce i Europie.

II Forum stanowić będzie okazję do debaty nad raportem przygotowanym przez Komisję ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania, Związku Miast Polskich przy współpracy przedstawicielek sieci Rad Kobiet, dotyczącego Rad Kobiet w Polsce oraz wymiany doświadczeń z perspektywy różnych samorządów. W trakcie Forum podpisana zostanie również Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Naszymi gościniami będą, m. in. prof. Lena Kolarska – Bobińska ekspertka Team Europe, prof. Małgorzata Fuszara przewodnicząca Warszawskiej Rady Kobiet czy Marta Lempart prezeska Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Wydarzenie objęte jest patronatem Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce oraz patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Słupsk

II Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet jest wydarzeniem które umożliwia dyskusję o potrzebach i wyzwaniach kobiet w społecznościach lokalnych oraz pozwala wymienić się doświadczeniami i podejmowanymi działaniami przez Rady Kobiet z całej Polski.

Pierwsze Forum Rad Kobiet odbyło się we Wrocławiu, gdzie głównymi celami była rozmowa na temat wyzwań stojących przed radami, promowanie inicjatyw równościowych i zapraszanie samorządów do zaangażowania w działania służące równouprawnieniu oraz edukacja w obszarze działań realizowanych na rzecz praw człowieka w Polsce i Europie.

II Forum stanowić będzie okazję do debaty nad raportem przygotowanym przez Komisję ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania, Związku Miast Polskich przy współpracy przedstawicielek sieci Rad Kobiet, dotyczącego Rad Kobiet w Polsce oraz wymiany doświadczeń z perspektywy różnych samorządów. W trakcie Forum podpisana zostanie również Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Naszymi gościniami będą, m. in. prof. Lena Kolarska – Bobińska ekspertka Team Europe, prof. Małgorzata Fuszara przewodnicząca Warszawskiej Rady Kobiet czy Marta Lempart prezeska Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Wydarzenie objęte jest patronatem Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce oraz patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Słupsk