Fundacja Prawo i Partnerstwo jako Europe Direct Podlaskie

Europe Direct Podlaskie 30 czerwca 2021 r. przy wsparciu Centrum Dokumentacji Europejskiej w Białymstoku i Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia zorganizowało konferencję pt. „Fundacja Prawo i Partnerstwo jako Europe Direct Podlaskie”.

Konferencja miała przybliżyć działalność i kadrę nowego punktu informacji europejskiej w województwie podlaskim, który jest prowadzony przez Fundację Prawo i Partnerstwo działającą od 2007 r. przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W konferencji wzięło udział ponad 40 osób, reprezentujących różne podmioty i środowiska. Obecni byli przedstawiciele instytucji publicznych (w tym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Łomży, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Stowarzyszenia Sędziów Themis), organizacji pozarządowych, kadry pedagogicznej i akademickiej, a także studenci. Obecni byli także przedstawiciele punktów Europe Direct z Krakowa i Olsztyna oraz kilku ekspertów Team Europe.

W pierwszej części konferencji prof. Maciej Perkowski, kierownik Europe Direct Podlaskie, przywitał zgromadzonych gości. Zarysował cel i przedmiot działalności Europe Direct Podlaskie, a następnie oddał głos zaproszonym gościom (powitalnie wypowiadali się m.in.: Bartłomiej Balcerzyk – kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Jan Truszczyński – były Stały Przedstawiciel przy Unii Europejskiej w latach 1996 – 2001, a obecnie ekspert Team Europe.

Następnie rozpoczęła się druga część konferencji poświęcona naturalnie rzetelnej informacji o Unii Europejskiej (wszak to jest zadanie ED). Jako pierwszy wystąpił prof. Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i ekspert Team Europe. Jego wystąpienie nosiło tytuł „Unia Europejska jako przedmiot informacji – dziś i jutro”. Zwrócił w nim uwagę na problem oczekiwań wobec Unii Europejskiej oraz jej realnych możliwości i ograniczeń w różnych obszarach. Wskazał, że informacja o UE powinna być realistyczna (z plusami i minusami, a nade wszystko w poczuciu, że UE przedstawiana jest jako perspektywa własna, a nie obca).

Jako drugi wystąpił Piotr Maciej Kaczyński, publicysta, ekspert Team Europe, który na co dzień zajmuje się tematyką unijną i międzynarodową. Swoje wystąpienie poświęcił kwestii optymalizacji podejścia do informacji o Unii Europejskiej. Rekomendował szereg sposobów selekcjonowania informacji, ku odróżnieniu prawdy od manipulacji, a niekiedy i hejtu.  

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja dotycząca omawianych zagadnień. Uczestnicy akcentowali zwłaszcza swoje wyobrażenia o roli Europe Direct w przekazywaniu rzetelnej informacji o Unii Europejskiej i problemach, na które powinno się tu zwracać szczególną uwagę. Głos zabierali: dr Rafał Kuligowski z Team Europe, Sebastian Chrzanowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomża. 

Na koniec prof. Perkowski podsumował konferencję, podziękował jej uczestnikom i zaprosił na kolejne przedsięwzięcia. Do 2025 r. Europe Direct Podlaskie planuje realizację łącznie przynajmniej 25 dużych wydarzeń prezentujących funkcjonowanie Unii Europejskiej i upowszechniających wiedzę na ten temat. Ponadto przeprowadzi około stu spotkań tematycznych dla mieszkańców regionu, lekcji europejskich i warsztatów z młodzieżą. Podejmowane tematy stanowią istotny wkład w dyskusji nad działalnością Unii Europejskiej, której powinien towarzyszyć bezstronny i rzetelny przekaz kluczowych informacji.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Podlaskie

Europe Direct Podlaskie 30 czerwca 2021 r. przy wsparciu Centrum Dokumentacji Europejskiej w Białymstoku i Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia zorganizowało konferencję pt. „Fundacja Prawo i Partnerstwo jako Europe Direct Podlaskie”.

Konferencja miała przybliżyć działalność i kadrę nowego punktu informacji europejskiej w województwie podlaskim, który jest prowadzony przez Fundację Prawo i Partnerstwo działającą od 2007 r. przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W konferencji wzięło udział ponad 40 osób, reprezentujących różne podmioty i środowiska. Obecni byli przedstawiciele instytucji publicznych (w tym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Łomży, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Stowarzyszenia Sędziów Themis), organizacji pozarządowych, kadry pedagogicznej i akademickiej, a także studenci. Obecni byli także przedstawiciele punktów Europe Direct z Krakowa i Olsztyna oraz kilku ekspertów Team Europe.

W pierwszej części konferencji prof. Maciej Perkowski, kierownik Europe Direct Podlaskie, przywitał zgromadzonych gości. Zarysował cel i przedmiot działalności Europe Direct Podlaskie, a następnie oddał głos zaproszonym gościom (powitalnie wypowiadali się m.in.: Bartłomiej Balcerzyk – kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Jan Truszczyński – były Stały Przedstawiciel przy Unii Europejskiej w latach 1996 – 2001, a obecnie ekspert Team Europe.

Następnie rozpoczęła się druga część konferencji poświęcona naturalnie rzetelnej informacji o Unii Europejskiej (wszak to jest zadanie ED). Jako pierwszy wystąpił prof. Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i ekspert Team Europe. Jego wystąpienie nosiło tytuł „Unia Europejska jako przedmiot informacji – dziś i jutro”. Zwrócił w nim uwagę na problem oczekiwań wobec Unii Europejskiej oraz jej realnych możliwości i ograniczeń w różnych obszarach. Wskazał, że informacja o UE powinna być realistyczna (z plusami i minusami, a nade wszystko w poczuciu, że UE przedstawiana jest jako perspektywa własna, a nie obca).

Jako drugi wystąpił Piotr Maciej Kaczyński, publicysta, ekspert Team Europe, który na co dzień zajmuje się tematyką unijną i międzynarodową. Swoje wystąpienie poświęcił kwestii optymalizacji podejścia do informacji o Unii Europejskiej. Rekomendował szereg sposobów selekcjonowania informacji, ku odróżnieniu prawdy od manipulacji, a niekiedy i hejtu.  

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja dotycząca omawianych zagadnień. Uczestnicy akcentowali zwłaszcza swoje wyobrażenia o roli Europe Direct w przekazywaniu rzetelnej informacji o Unii Europejskiej i problemach, na które powinno się tu zwracać szczególną uwagę. Głos zabierali: dr Rafał Kuligowski z Team Europe, Sebastian Chrzanowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomża. 

Na koniec prof. Perkowski podsumował konferencję, podziękował jej uczestnikom i zaprosił na kolejne przedsięwzięcia. Do 2025 r. Europe Direct Podlaskie planuje realizację łącznie przynajmniej 25 dużych wydarzeń prezentujących funkcjonowanie Unii Europejskiej i upowszechniających wiedzę na ten temat. Ponadto przeprowadzi około stu spotkań tematycznych dla mieszkańców regionu, lekcji europejskich i warsztatów z młodzieżą. Podejmowane tematy stanowią istotny wkład w dyskusji nad działalnością Unii Europejskiej, której powinien towarzyszyć bezstronny i rzetelny przekaz kluczowych informacji.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Podlaskie