From You to EU – Time to move!

Jak młodzież z Polski, Niemiec, Szwecji i Danii widzi przyszłość Europy? Jakie mają pomysły na temat klimatu, solidarności, pracy i edukacji oraz migracji w Europie? Przeczytajcie poniżej co wypracowali uczestnicy międzyregionalnego spotkania From You to EU – Time to move! zorganizowanego przez członków sieci Baltic Sea ED Network.

Sieć Baltic Sea ED Network opiera się na współpracy punktów EUROPE DIRECT z Hamburga, Rostoku i Południowego Szlezwiku w Niemczech, Halland w Szwecji, Odense w Danii oraz Szczecina i Gdańska w Polsce. EUROPE DIRECT są punktami informacyjnymi zarządzanymi przez Komisję Europejską w ramach ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków, których zadaniem jest dostarczanie informacji na temat Unii Europejskiej.

Wydarzenie „From You to EU – Time to move!” zorganizowane zostało w formule online w dn. 18 listopada 2021 r.. Do udziału w nim zostały zaproszone osoby w wieku 18-27 lat z regionów, w których działają w/w punkty EUROPE DIRECT. Spotkanie odbyło się w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy (ang. Conference of the future of Europe – w skrócie CoFE).

Czym jest CoFE? To seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli Unii Europejskiej. Stanowi ona forum debaty ze społeczeństwem wszystkich państw członkowskich UE, w tym obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. W ramach CoFE każdy z obywateli ma szansę wypowiedzieć swoją opinie na temat przyszłości UE i przedstawić swoje pomysły.

Taką właśnie szansę otrzymali uczestnicy wydarzenia From You to EU – Time to move!. Podzieleni na grupy o różnej narodowości pracowali nad przedstawieniem kreatywnego pomysłu i wizualizacji na jeden z czterech tematów: edukacja/praca, klimat, migracja, solidarność. Pod hasłem „przekraczania granic” wizualizowali i przedstawiali swoje pomysły w odniesieniu do przyszłości Europy.

Oto niektóre z wypracowanych przez młodzież, pracującą w międzynarodowych grupach, wniosków:

„To ważne, aby móc ocenić w jaki sposób przedsiębiorstwa wykorzystują zasoby i w jakim zakresie oddziaływają na zmiany klimatyczne” – twierdzą Kejvis, Hana i Julia. Pośród ich propozycji w dziedzinie klimatu znalazły się takie pomysły jak: oficjalna, ogólnoeuropejska ocena wpływu przedsiębiorstwa na klimat, rygorystyczna, opracowana przez ekspertów ocena produktów, a poprzez produkty – samego przedsiębiorstwa, skala oceny zbierałaby dane dotyczące wpływu materiału, z którego wykonane są produkty, jak również procesu ich wytwarzania.

Pomysł jak polepszyć europejską solidarność w praktyce padł od grupy trzech uczestników: Trine, Jonasa i Floris. Uważają oni, że należy rozszerzyć unijny mechanizm ochrony ludności, nie ograniczając go tylko do klęsk żywiołowych, ale także pandemii.

W grupie debatującej nad tematem pracy i edukacji w Europie pojawił się pomysł utworzenia internetowej platformy mieszkaniowej, umożliwiającej znalezienie mieszkania osobom udającym się do innego kraju członkowskiego do pracy.

Na podstawie przedstawionych prezentacji, ich kreatywności i pomysłowości, najlepszą drużynę wybrało grono sędziowskie w osobach: Evin Incir i Helmut Scholz (posłowie Parlamentu Europejskiego) oraz dr Rafał Kuligowski (ekspert Team Europe). Każdy uczestnik zwycięskiej grupy transgranicznej (a taką okazała się grupa debatująca o edukacji i pracy) otrzymał nagrodę w postaci biletu Interrail Ticket, na podróż po Europie! Dzięki temu będą mieli szansę podróżować za darmo pociągiem po Europie przez 7 dni w ciągu jednego miesiąca.

Ponadto w dniu 6 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji na Przecławiu odbyło się CoFE „Girls of Europe. Równość – wyzwania stojące przed Europejkami” zorganizowane przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – instytucję prowadzącą Punkt EUROPE DIRECT Szczecin. Wnioski wypracowane podczas wydarzenia obejmują wyzwania edukacyjne, potrzebę większej liczby kobiet w polityce, regulacje prawne związane z ustaleniem płci oraz partycypację młodych ludzi w organizacji spotkań obywatelskich. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, reprezentanci NGOs (tj. Lambda Szczecin, RÓWNiE), samorządów (m.in. Wójt Kołbaskowa – Małgorzata Schwarz, Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska), sektora biznesu (Foonka – Gosia Dziembaj), rodzice, młodzież.

W piątek, 3 grudnia 2021 r. odbędzie się następne wydarzenie wpisujące się w CoFE, zorganizowane przez EUROPE DIRECT Szczecin. Spotkanie “Dezinformacja w Unii Europejskiej – jak się przed nią bronić? dedykowane studentom z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wypracowane wnioski ze wszystkich spotkań zostaną przekazane Komisji Europejskiej poprzez platformę dotyczącą Konferencji w sprawie przyszłości Europy: https://futureu.europa.eu/?locale=pl.

Czym zajmuje się EUROPE DIRECT Szczecin?

EUROPE DIRECT Szczecin oferuje mieszkańcom Szczecina oraz regionu Pomorza Zachodniego bezpłatne usługi w ramach europejskiej sieci Europe Direct działającej przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Możesz się z nami skontaktować, jeżeli masz pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE lub jeśli chcesz się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości UE. Nasza oferta skierowana jest również do szkół: robimy dla nich prezentacje, prowadzimy dyskusje dotyczące UE i dostarczamy publikacje Unii Europejskiej. Oferujemy nasze usługi nieodpłatnie. Nie oferujemy doradztwa prawnego, nie zajmujemy się też interpretowaniem przepisów UE.

Zapraszamy do współpracy!

Wszelkie informacje na temat działalności EUROPE DIRECT Szczecin i organizowanych wydarzeń znajdują się na nowej stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.

Kontakt: pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, tel. + 48 91 421 12 61, http://www.europedirect-szczecin.eu/https://www.facebook.com/edszczecin

Publikacja dostępna na stronie wszczecinie.pl oraz w załączonym pliku.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisja Europejska. Unia Europejska ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

ŹRÓDŁO: EUROPE DIRECT Szczecin

Jak młodzież z Polski, Niemiec, Szwecji i Danii widzi przyszłość Europy? Jakie mają pomysły na temat klimatu, solidarności, pracy i edukacji oraz migracji w Europie? Przeczytajcie poniżej co wypracowali uczestnicy międzyregionalnego spotkania From You to EU – Time to move! zorganizowanego przez członków sieci Baltic Sea ED Network.

Sieć Baltic Sea ED Network opiera się na współpracy punktów EUROPE DIRECT z Hamburga, Rostoku i Południowego Szlezwiku w Niemczech, Halland w Szwecji, Odense w Danii oraz Szczecina i Gdańska w Polsce. EUROPE DIRECT są punktami informacyjnymi zarządzanymi przez Komisję Europejską w ramach ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków, których zadaniem jest dostarczanie informacji na temat Unii Europejskiej.

Wydarzenie „From You to EU – Time to move!” zorganizowane zostało w formule online w dn. 18 listopada 2021 r.. Do udziału w nim zostały zaproszone osoby w wieku 18-27 lat z regionów, w których działają w/w punkty EUROPE DIRECT. Spotkanie odbyło się w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy (ang. Conference of the future of Europe – w skrócie CoFE).

Czym jest CoFE? To seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli Unii Europejskiej. Stanowi ona forum debaty ze społeczeństwem wszystkich państw członkowskich UE, w tym obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. W ramach CoFE każdy z obywateli ma szansę wypowiedzieć swoją opinie na temat przyszłości UE i przedstawić swoje pomysły.

Taką właśnie szansę otrzymali uczestnicy wydarzenia From You to EU – Time to move!. Podzieleni na grupy o różnej narodowości pracowali nad przedstawieniem kreatywnego pomysłu i wizualizacji na jeden z czterech tematów: edukacja/praca, klimat, migracja, solidarność. Pod hasłem „przekraczania granic” wizualizowali i przedstawiali swoje pomysły w odniesieniu do przyszłości Europy.

Oto niektóre z wypracowanych przez młodzież, pracującą w międzynarodowych grupach, wniosków:

„To ważne, aby móc ocenić w jaki sposób przedsiębiorstwa wykorzystują zasoby i w jakim zakresie oddziaływają na zmiany klimatyczne” – twierdzą Kejvis, Hana i Julia. Pośród ich propozycji w dziedzinie klimatu znalazły się takie pomysły jak: oficjalna, ogólnoeuropejska ocena wpływu przedsiębiorstwa na klimat, rygorystyczna, opracowana przez ekspertów ocena produktów, a poprzez produkty – samego przedsiębiorstwa, skala oceny zbierałaby dane dotyczące wpływu materiału, z którego wykonane są produkty, jak również procesu ich wytwarzania.

Pomysł jak polepszyć europejską solidarność w praktyce padł od grupy trzech uczestników: Trine, Jonasa i Floris. Uważają oni, że należy rozszerzyć unijny mechanizm ochrony ludności, nie ograniczając go tylko do klęsk żywiołowych, ale także pandemii.

W grupie debatującej nad tematem pracy i edukacji w Europie pojawił się pomysł utworzenia internetowej platformy mieszkaniowej, umożliwiającej znalezienie mieszkania osobom udającym się do innego kraju członkowskiego do pracy.

Na podstawie przedstawionych prezentacji, ich kreatywności i pomysłowości, najlepszą drużynę wybrało grono sędziowskie w osobach: Evin Incir i Helmut Scholz (posłowie Parlamentu Europejskiego) oraz dr Rafał Kuligowski (ekspert Team Europe). Każdy uczestnik zwycięskiej grupy transgranicznej (a taką okazała się grupa debatująca o edukacji i pracy) otrzymał nagrodę w postaci biletu Interrail Ticket, na podróż po Europie! Dzięki temu będą mieli szansę podróżować za darmo pociągiem po Europie przez 7 dni w ciągu jednego miesiąca.

Ponadto w dniu 6 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji na Przecławiu odbyło się CoFE „Girls of Europe. Równość – wyzwania stojące przed Europejkami” zorganizowane przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – instytucję prowadzącą Punkt EUROPE DIRECT Szczecin. Wnioski wypracowane podczas wydarzenia obejmują wyzwania edukacyjne, potrzebę większej liczby kobiet w polityce, regulacje prawne związane z ustaleniem płci oraz partycypację młodych ludzi w organizacji spotkań obywatelskich. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, reprezentanci NGOs (tj. Lambda Szczecin, RÓWNiE), samorządów (m.in. Wójt Kołbaskowa – Małgorzata Schwarz, Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska), sektora biznesu (Foonka – Gosia Dziembaj), rodzice, młodzież.

W piątek, 3 grudnia 2021 r. odbędzie się następne wydarzenie wpisujące się w CoFE, zorganizowane przez EUROPE DIRECT Szczecin. Spotkanie “Dezinformacja w Unii Europejskiej – jak się przed nią bronić? dedykowane studentom z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wypracowane wnioski ze wszystkich spotkań zostaną przekazane Komisji Europejskiej poprzez platformę dotyczącą Konferencji w sprawie przyszłości Europy: https://futureu.europa.eu/?locale=pl.

Czym zajmuje się EUROPE DIRECT Szczecin?

EUROPE DIRECT Szczecin oferuje mieszkańcom Szczecina oraz regionu Pomorza Zachodniego bezpłatne usługi w ramach europejskiej sieci Europe Direct działającej przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Możesz się z nami skontaktować, jeżeli masz pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE lub jeśli chcesz się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości UE. Nasza oferta skierowana jest również do szkół: robimy dla nich prezentacje, prowadzimy dyskusje dotyczące UE i dostarczamy publikacje Unii Europejskiej. Oferujemy nasze usługi nieodpłatnie. Nie oferujemy doradztwa prawnego, nie zajmujemy się też interpretowaniem przepisów UE.

Zapraszamy do współpracy!

Wszelkie informacje na temat działalności EUROPE DIRECT Szczecin i organizowanych wydarzeń znajdują się na nowej stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.

Kontakt: pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, tel. + 48 91 421 12 61, http://www.europedirect-szczecin.eu/https://www.facebook.com/edszczecin

Publikacja dostępna na stronie wszczecinie.pl oraz w załączonym pliku.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisja Europejska. Unia Europejska ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

ŹRÓDŁO: EUROPE DIRECT Szczecin