EWO “Priorytety KE w latach 2019-2024” – relacja z wydarzenia

14 kwietnia 2021 r. w godz. 14.00–15.30 odbył się Europejski Wykład Otwarty online pn. „Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań”

14 kwietnia 2021 r. w godz. 14.00–15.30 odbył się Europejski Wykład Otwarty online pn. „Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań” organizowany przez Katedrę Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa oraz sieć Team Europe w Polsce wraz z Partnerami:

 • Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Kolegium Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
 • Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański (UG)
 • Katedra Prawa i Integracji Europejskiej, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (AJP)
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
 • Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

Podczas seminarium eksperci dyskutowali na temat priorytetów Komisji Europejskiej wobec kluczowych wyzwań krajowych, regionalnych i globalnych stojących przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Wśród poruszonych zagadnień były kwestie dotyczące m.in. gospodarki europejskiej, polityki spójności, polityki naukowo-badawczej, polityki równouprawnienia i pozycji międzynarodowej UE.

Spotkanie odbyło się zgodnie z następującym harmonogramem:

14.00–14.10 – Otwarcie

 • Lidia Janicka – Koordynatorka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski – Prorektor do spraw dydaktyki i studentów SGH, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
 • prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Team Europe w Polsce

14.10–15.20 – Panel ekspercki “Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań”

 • Moderator: Maciej Zakrocki – TOK FM, Team Europe w Polsce
 • dr Aleksandra Borowicz – Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Wydział Ekonomiczny UG, Team Europe w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 • prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała – Kierowniczka Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Kolegium Ekonomii UE w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 • prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Team Europe  w Polsce
 • prof. KUL dr hab. Beata Piskorska – Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych KUL, Team Europe w Polsce
 • prof. AJP dr hab. Aleksandra Szczerba – Kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP, Team Europe w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej

15.20–15.30 – Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Team Europe w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej

Wykład był kontynuacją spotkania, które miało się odbyć na początku 2020 r. przy okazji promocji publikacji przygotowanej przez ekspertów Team Europe w Polsce „Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe”, red. J. Barcz, Z. Czachór, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2019 – jednak wybuch pandemii w kraju uniemożliwił jego organizację.

(link do publikacji: https://op.europa.eu/…/lang…/format-PDF/source-109760055).

W wydarzeniu udział wzięło 98 osób. Serdecznie dziękujemy!

źródło: strona internetowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

14 kwietnia 2021 r. w godz. 14.00–15.30 odbył się Europejski Wykład Otwarty online pn. „Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań”

14 kwietnia 2021 r. w godz. 14.00–15.30 odbył się Europejski Wykład Otwarty online pn. „Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań” organizowany przez Katedrę Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa oraz sieć Team Europe w Polsce wraz z Partnerami:

 • Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Kolegium Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
 • Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański (UG)
 • Katedra Prawa i Integracji Europejskiej, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (AJP)
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
 • Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

Podczas seminarium eksperci dyskutowali na temat priorytetów Komisji Europejskiej wobec kluczowych wyzwań krajowych, regionalnych i globalnych stojących przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Wśród poruszonych zagadnień były kwestie dotyczące m.in. gospodarki europejskiej, polityki spójności, polityki naukowo-badawczej, polityki równouprawnienia i pozycji międzynarodowej UE.

Spotkanie odbyło się zgodnie z następującym harmonogramem:

14.00–14.10 – Otwarcie

 • Lidia Janicka – Koordynatorka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski – Prorektor do spraw dydaktyki i studentów SGH, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
 • prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Team Europe w Polsce

14.10–15.20 – Panel ekspercki “Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań”

 • Moderator: Maciej Zakrocki – TOK FM, Team Europe w Polsce
 • dr Aleksandra Borowicz – Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Wydział Ekonomiczny UG, Team Europe w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 • prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała – Kierowniczka Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Kolegium Ekonomii UE w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 • prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Team Europe  w Polsce
 • prof. KUL dr hab. Beata Piskorska – Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych KUL, Team Europe w Polsce
 • prof. AJP dr hab. Aleksandra Szczerba – Kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP, Team Europe w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej

15.20–15.30 – Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Team Europe w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej

Wykład był kontynuacją spotkania, które miało się odbyć na początku 2020 r. przy okazji promocji publikacji przygotowanej przez ekspertów Team Europe w Polsce „Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe”, red. J. Barcz, Z. Czachór, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2019 – jednak wybuch pandemii w kraju uniemożliwił jego organizację.

(link do publikacji: https://op.europa.eu/…/lang…/format-PDF/source-109760055).

W wydarzeniu udział wzięło 98 osób. Serdecznie dziękujemy!

źródło: strona internetowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy